fundatia crestina diakonia

Fundațiile și asociațiile care vor beneficia de subvenții de la bugetul Brașovului, în 2020

9 decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară Analizând Referatul de aprobare nr. 93440/22.11.2019 al Primarului Municipiului Brașov, încalitate de inițiator; Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 34/1998 privind acordarea unorsubvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administreazăunităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările […]

Read More