la iepure

Proiectul de amenajare a zonei ‘La Iepure’

27 aprilie 2020

Primăria Brașov a semnat contractul de finanțare pentru proiectul ,,Realizarea unui spațiu multifuncțional de recreere și sport” în zona La Iepure. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții: 4.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării urbane și decontaminării terenurilor […]

Read More