Consiliului Local

Consiliul Local Brașov se întrunește, la prânz, într-o ședință ‘de îndată’: Iată ordinea de zi

6 noiembrie 2020

În conformitate cu prevederile art. 134, alin. (4), alin. (5), lit. a), a^1), a^2), art. 196, alin. (1), lit. a),  art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa de îndată a […]

Read More