proiect social

500.000 de lei pentru proiectele sociale privind violența în familie, vârstnici aflați în situație de risc social, persoane cu dizabilități sau întârzieri în dezvoltare, tineri dezinstituționalizați și sănătate mintală

20 aprilie 2022

Primăria Municipiului Brașov a lansat apelul pentru finanțările nerambursabile din bugetul local al municipiului Brașov pentru activități nonprofit de interes local în domeniul social. Asociațiile, fundațiile sau cultele religioase acreditate ca furnizori de servicii sociale sau care au activitate în domeniul social pot depune solicitările de finanțare până în data de 18 mai. Suma alocată […]

Read More