starea de urgență

Guvernul a aprobat eşalonarea datoriilor restante de la declanşarea stării de urgenţă

23 octombrie 2020

Guvernul a aprobat aplicarea procedurii alternative simplificate de acordare a eşalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru obligaţiile bugetare principale şi accesorii a căror scadenţă/termen de plată s-a împlinit după data la care a fost declanşată starea de urgenţă şi până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. De asemenea, perioada în care […]

Read More