Acțiunile de control ale ANAF, în aprilie 2024, au diminuat pierderea fiscală cu 430 milioane lei

Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) prezintă raportul lunii aprilie al acțiunilor întreprinse de către direcțiile de specialitate din cadrul ANAF și rezultatele pe care acestea le-au generat.

În acest sens, în vederea creșterii conformării la declarare a contribuabililor, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin structurile de control fiscal, desfășoară în prezent, două tipuri de acțiuni care presupun interacțiunea cu contribuabilul de la distanță:

  • emiterea Notificării de conformare, care reprezintă un document prin care organul de inspecție fiscală transmite contribuabililor/plătitorilor prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale riscurile fiscale identificate, în scopul reanalizării situației fiscale și îndeplinirii obligațiilor fiscale conform prevederilor legale, ori a clarifica riscurile fiscale notificate, după caz.
  • efectuarea de acțiuni de verificare documentară, care constau în realizarea unei analize a situației fiscale pe baza documentelor existente la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului, precum şi pe baza oricăror informații şi documente transmise de terți sau deținute de organul fiscal, care au relevanță pentru determinarea situației fiscale.

Contribuabilii cu risc fiscal ridicat sunt supuși acțiunilor de control fiscal, respectiv:
– inspecția fiscală a contribuabililor care nu corectează și nu clarifică riscurile fiscale pentru care au fost notificați;
– controlul antifraudă în cazul contribuabililor pentru care există indicii de evaziune fiscală.

„Sunt două principii care trebuie să guverneze abordarea activității de control fiscal: principalul este încurajarea creșterii conformării voluntare și informarea contribuabilului, iar apoi prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Luna trecută, peste 65% din cuantumul obligațiilor fiscale stabilite suplimentar de organele de inspecție au fost în contul TVA, ceea ce confirmă angajamentul pentru diminuarea GAP-ului despre care am tot vorbit. Cât despre ampla procedură de digitalizare pe care am început-o, se văd deja primele rezultate: aproape o mie de notificări de conformare au fost comunicate luna trecută pentru neconcordanțe privind TVA raportată, pe de o parte, prin sistemul RO e-Factura și sistemul RO e-Case de marcat electronice și, pe de altă parte, Declarația 300. De asemenea, avem zeci de notificări punctuale emise de organele de control antifraudă fiscală, cu privire la datele eronate înregistrate în aplicația RO e-Transport şi o mie de notificări contribuabililor care au obligația depunerii Formularului 395. Sunt câteva dintre măsurile incipiente care anunță schimbarea managementului riscului fiscal. Vom vorbi despre o altfel de paradigmă în momentul în care modulele antifraudă vor fi pe deplin operaționale. Chiar și în aceste condiții, în luna aprilie, ANAF a înregistrat o creștere de venituri bugetare brute de 11,1%”, a transmis ministrul Marcel Boloș.

În luna aprilie 2024, în vederea creșterii conformării voluntare la declarare au fost comunicate contribuabililor 2.946 notificări, pentru riscuri fiscale prezumate de 1.988.992.031 lei. Riscurile fiscale notificate au vizat, în principal, Taxa pe Valoarea Adăugată și impozitul pe profit.

44% mai multe acțiuni de control fiscal

De asemenea, au fost realizate de către structurile cu atribuții de control fiscal din ANAF:

  • 4.923 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare), fiind înregistrată o creștere cu 44,45%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost finalizate 3.408 acțiuni de control fiscal (inspecții fiscale și verificări documentare). Astfel, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 364.833.125 lei, fiind înregistrată o creștere cu 47,79%, comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost stabilite obligații fiscale suplimentare prin decizii de impunere de 246.864.854 lei. Pierderea fiscală s-a diminuat cu suma de 430.699.073 lei, comparativ cu luna aprilie 2023, când pierderea fiscală înregistrată a fost de 358.707.097 lei.
  • 2.390 controale antifraudă, prin aceste acțiuni de control antifraudă au fost estimate implicații fiscale în valoare de 318.232.285 lei, respectiv au fost aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 35.950.400 lei, în creștere cu 136,86% comparativ cu luna aprilie 2023, când au fost aplicate sancțiuni contravenționale (amenzi şi confiscări) în valoare de 15.177.672 lei.

De asemenea, 61,71% din obligațiile fiscale suplimentare urmare acțiunilor de inspecție fiscală au fost stabilite la contribuabilii care și-au desfășurat activitatea în următoarele activități din economie:

  • Informații și comunicații – 25,26%
  • Comerț cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor – 18,98%
  • Construcții – 17,47%.

Valorificarea bunurilor sechestrate

În ceea ce privește încasările din valorificarea bunurilor sechestrate, acestea au fost în sumă de 8.974.301 lei.

Încasările Direcției Generale Executări Silite și Cazuri Speciale au fost în sumă totală de 7.928.180 lei, astfel:
– valorificare bunuri mobile și imobile sechestrate – 6.048.324 lei
– licitație publică, magazin propriu, consignație, vânzare directă – 1.879.856 lei

Sursa: mfinante.gov.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.