Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav face din nou angajări. A scos la concurs un post pentru asistent medical generalist

Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Braşov-Ghimbav” desfăşoară în prezent procedurile pentru ocuparea prin concurs a următorului post vacant de execuţie cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi program de lucru organizat în ture:

Asistent medical generalist, la Compartimentul Cabinet medical / Asistență PMR (Pasageri cu Mobilitate Redusă), din cadrul Direcţiei Tehnico-Operaţionale.

Condiţiile specifice pentru ocuparea postului:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de ştiinţă (RSI) Medicină, specializarea Asistență medicală generală, sau studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă în specialitatea asistență medicală medicină generală;
  • certificat de membru OAMGMAMR avizat și valabil la data concursului;
  • asigurare de răspundere civilă profesională specifică personalului medical (malpraxis) în termen de valabilitate;
  • certificat tip A5 privind starea sănătății şi adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
  • cunoștințe de limba engleză de nivel mediu (testate în cadrul interviului);
  • cunoștințe operare PC: Word, Excel etc.;
  • vechime în specialitatea studiilor de minimum 3 ani și 6 luni, dovedită prin carnet de muncă și/sau adeverință privind vechimea în muncă/raport REVISAL.
Citeste și:  41% dintre angajați sunt nemulțumiți de actualul loc de muncă. O treime declară că își va schimba jobul în perioada următoare

Alte condiții pentru candidaţi:

  • disponibilitate pentru un program de lucru inegal;
  • seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, spirit de observație, capacitate de comunicare etc.;
  • respect pentru autoritate și ierarhie.

Anunţul de concurs, bibliografia, atribuţiile postului şi toate informaţiile de interes pentru potenţialii participanţi sunt disponibile pe site-ul www.brasovairport.ro accesând link-ul: https://brasovairport.ro/2024/03/11/concurs-de-recutare-pentru-ocuparea-postului-vacant-de-executie-de-asistent-medical-generalist/

Concursul se vor desfăşura în trei etape succesive: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisă şi interviul. Sunt declarați admiși la proba scrisă, respectiv, la interviu, candidații care au obținut minimum 50 puncte din totalul de 100.

Calendarul de desfăşurare a concursului
▪ Depunerea dosarelor: 11-15.03.2024, ora 12:00, la Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane, al Regiei Autonome „AIBG”, din Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35.
▪ Selecţia dosarelor: 18-19.03.2024.
▪ Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor: o zi lucrătoare de la expirarea termenului de selecţie a dosarelor.
▪ Termenul de depunere a contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului.
▪ Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
▪ Proba scrisă: 25.03.2024 ora 11:00.
▪ Afişarea rezultatelor probei scrise: cel mult o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
▪ Termenul de depunere a contestaţiilor în urma desfăşurării probei scrise: ccel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor.
▪ Soluţionarea contestaţiilor: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
▪ Interviul: în termen de cel mult patru zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
▪ Afişarea rezultatelor interviului: maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
▪ Termenul de depunere a contestaţiilor în urma interviului: cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatutelor.
▪ Soluţionarea contestaţiilor: cel mult o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
▪ Afişarea rezultatelor finale: maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor.

Citeste și:  Luna curățeniei a eliminat de pe domeniul public și din casele brașovenilor 2.800 de tone de deșeuri

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs până în data de 15.03.2024 ora 12:00, la sediul Regiei Autonome „AIBG” – Ghimbav, Str. Hermann Oberth nr. 35, jud. Brașov, la secretarul comisiei de concurs, Gabriela Belu – Inspector de specialitate resurse umane, Compartimentul Juridic, Guvernanță Corporativă, Resurse Umane din cadrul RA „Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav”, de luni până joi între orele 8:00-13:00 și vineri între orele 8:00-12:00.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.