APIA primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin

APIA primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potenţialii beneficiari că până la data de 09 august 2021 inclusiv, primeşte cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, în conformitate cu OUG 58/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 632/28.06.2021.

Schema de ajutor de stat în sectorul bovin se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2021.

Beneficiari sunt crescătorii care deţin animale din speciile bovine (taurine şi bubaline), respectiv, persoane fizice, persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care au în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative pot fi depuse la Centrele APIA judeţene/locale /al Municipiului Bucureşti sau transmise prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.

În situaţia în care beneficiarii deţin mai multe exploataţii de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la Centrul APIA judeţean/local/al Municipiului Bucureşti pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz.

Plafonul total alocat este de 225.537.713,79 lei, repartizat astfel:
a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021;
b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de lapte valorificată în luna ianuarie 2021.

APIA – Aparat Central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului (182.708.014,97 lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea totală de lapte eligibilă.

Valoarea ajutorului de stat se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de numărul de capete de bovine eligibile la care se poate adăuga şi valoarea calculată în funcţie de cantităţile de lapte, în tone, produse şi valorificate, eligibile până la concurenţa plafonului de 225.000 euro la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă.

Citeste și:  A cincea ediție din 2024, de titluri de stat TEZAUR are dobânzi neimpozabile de până la 6,85% pe an

Ajutor de stat se cumulează, fără a depăşi echivalentul în lei a 225.000 euro pentru acelaşi beneficiar, şi cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secţiunea 3.1 din Comunicarea CE respectiv:
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.19/2021;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.20/2021;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr.21/2021;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată prin Legea nr.122/2021,
– sau cu
– Măsura 21 – Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-2020.

Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021.

Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

În Anexă se regăsesc informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de eligibilitate şi documentele ce însoţesc cererea de solicitare a ajutorului de stat.
Legislaţie:
OUG nr. 58/2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Criterii de eligibilitate

Citeste și:  Peste 67% dintre români își doresc cazări la maximum 300 de lei camera dublă/noapte de Paște

1. Deţin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga şi bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploataţia cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;

2. Să fi produs şi valorificat lapte în luna ianuarie 2021;

3. Beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit faţă de deţinătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiţia ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 şi data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin:
– Beneficiarul este persoană fizică autorizată – PFA, întreprindere individuală – II, întreprindere familială – IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP reprezentant PFA / II / IF;
– Beneficiarul persoană fizică (CNP reprezentant PFA / II / IF), iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CUI PFA / II / IF;
– Beneficiarul este moştenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP al persoanei decedate.

4. Să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

5. Să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

6. Beneficiarii care solicită ajutor de stat pentru efectivul de bovine, pot solicita şi ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte produsă si valorificată;

7. Ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte livrată şi valorificată se acordă dacă beneficiarii solicită şi ajutor de stat pentru efectivul de bovine.

Documente

Cererile de solicitare a ajutorului de stat în sectorul bovin se depun la Centrele judeţene / locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, însoţite de:
a) documente generale:
– copie de pe BI/CI a beneficiarului;
– certificatul de înregistrare la Oficiului Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului;
– împuternicire şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, dacă este cazul;
– coordonatele bancare/trezorerie;
b) documente justificative specifice:
– pentru Ajutorul de stat care se acordă pentru efectivul de bovine:

Citeste și:  Polițiștii au intervenit la peste 2.600 de solicitări ale cetățenilor și au reținut 736 de permise de conducere, în ultimele 24 de ore

1.documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni şi / sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deţinut de beneficiar în exploataţia / exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înscrisă /înscrise în cerere;
– Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului şi va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale / judeţene / al municipiului Bucureşti APIA.
– pentru ajutorul de stat care se acordă pentru cantitatea de lapte produsă şi valorificată:
1. copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţit de copii de pe factură / facturi sau de pe fila / filele din carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs şi valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
2. copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 şi valabil cel puţin până la data de 30 iunie 2021, însoţit de copie de pe fila / filele din carnetul de comercializare al produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs şi valorificat în luna ianuarie 2021;
3. copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/ documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
4. copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
5. copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.