Avocatul Poporului Brașov intervine în cazul unei mămici pentru care AJPIS Brașov a refuzat plata indemnizației pentru creșterea copilului

Avocatul Poporului a cerut autorităților române acordarea dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România, pentru o persoană cu reședința permanentă în Spania, care își desfășurase activitatea în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator din România, dar la un punct de lucru al firmei situat în Spania, cu virarea tuturor contribuțiilor aferente venitului salarial către statul român

O petenta s-a adresat Biroului Teritorial Brașov și a reclamat faptul că, prin Decizia emisă în data de 11 noiembrie 2022, cererea prin care a solicitat plata indemnizației de creștere copil i-a fost respinsă în mod nejustificat, fără ca Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov să-i analizeze situația particulară în care se află. 

Petenta este salariata unei societăți care are sediul în România, având contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, însă își desfășura activitatea la punctul de lucru al firmei în Spania, dar toate contribuțiile au fost virate statului român. Petenta susține că nu are alte venituri și reclamă faptul că deși a plătit toate contribuțiile aferente venitului salarial către statul român, fiind cetățean român, nu poate beneficia de dreptul la indemnizația de creștere copil.

Așadar, este vorba de un angajat al unei societăți din România, salariat ale cărui contribuții aferente activității sale salariale au fost virate statului român, fiind vorba de un angajator român.

Citeste și:  Emisfera nordică, puternic afectată de incendii de vegetaţie în această primăvară

În vederea soluționării petiției, Biroul Teritorial Brașov al instituției Avocatul Poporului s-a adresat Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială București, iar autoritățile sesizate ne-au informat că petenta nu îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 111/2010privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.  

Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 111/2010, drepturile prevăzute de acest act normativ se acordă în situația în care solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) este cetățean român, cetățean străin sau apatrid; b) are, conform legii, domiciliul sau reședința pe teritoriul României; c)locuiește în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora.

Avocatul Poporului a aprobat continuarea demersurilor la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, întrucât potrivit prevederilorart. 67 din Capitolul 8, Prestaţii familiale, al Regulamentului CE nr.883/2004, cu referire la situaţia în care membrii de familie îşi au reşedinţa într-un alt stat membru, persoana are dreptul la prestații familiale în conformitate cu legislația statului membru competent, inclusiv pentru membrii familiei sale care își au reședința în alt stat membru, ca și cum aceștia și-ar avea reședința în primul stat membru. 

Prin adresa înregistrată cu nr. 9137 din 29 martie 2023, Ministerul Muncii și Protecției Sociale ne-a comunicat următoarele informații:

  • informațiile transmise de Avocatul Poporului au fost atent analizate, iar, în opinia instituției sesizate, cererea de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului depusă de petentă trebuie reanalizată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov, întrucât decizia de respingere nu este temeinic justificată.   
Citeste și:  Starea de urgenţă în Republica Moldova, prelungită pentru o perioadă de 60 de zile, începând de duminică

De asemenea, Ministerul Muncii și Protecției Sociale precizează că în interiorul Uniunii Europene, prin Regulamentul nr. 883/2004 și prin Regulamentul de aplicare nr. 987/2009, sunt instituite reguli pentru stabilirea statului competent prioritar care să plătească dreptul la prestații familiale, regula de baza fiind aceea că dreptul la prestații familiale este acordat de instituția competentă din statul membru în care părintele desfășoară activități salariate sau se află în perioade asimilate activității (șomaj, concediu de maternitate, concediu de creștere a copilului etc).

Așadar, petenta a lucrat în România înainte de data nașterii copilului, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu un angajator din România, dar la un punct de lucru al firmei situat în Spania, cu virarea tuturor contribuțiilor aferente venitului salarial către statul român. La data solicitării dreptului de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România, aceasta avea reședința permanentă împreună cu membrii familiei în Spania. În consecință, dreptul petentei la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România intră sub incidența normelor Uniunii Europene referitoare la libera circulație a lucrătorilor și a normelor privind coordonarea sistemelor de securitate socială. Astfel, în vederea emiterii deciziei de acordarea a dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, în această speță vor fi aplicabile atât prevederile legislației naționale în vigoare (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010), cât și cele ale Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004, fără a fi necesară transpunerea lor în legislația națională.

Citeste și:  Noutăţi în sistemul medical, puse în practică de la 1 iulie, odată cu intrarea în vigoare a noului contract-cadru

Astfel, din analiza prevederilor legislației naționale privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010) corelate cu prevederile regulamentelor europene (Regulamentul nr. 883/2004 și Regulamentul de aplicare nr. 987/2009), reiese că prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 se consideră îndeplinite în speța petentei, aceasta având dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în România.

Față de cele expuse, Avocatul Poporului a solicitatAgenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov reanalizarea cererii petentei, în contextul coroborării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 cu dispozițiile Regulamentului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului nr. 883/2004.     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.