Cetatea ar trebui să fie a Brașovului și a brașovenilor!

Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi un memorandum privind soarta ansamblului arhitectural. Deși Primăria a cerut trecerea lui în proprietatea municipiului, două ministere îl revendică pentru folosirea în circuit închis.

Ansamblul arhitectonic medieval Cetățuia Brașovului, prin istoria și natura sa, aparține comunității locale și municipiului. Aceasta este poziția municipalității, în contextul în care pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi se află un memorandum în care singurele variante propuse sunt ca cetatea să ajungă la Ministerul Afacerilor Interne sau la Ministerul Educației.

Sunt 5.300 de brașoveni care spun clar «Cetatea ar trebui să fie a Brașovului și a brașovenilor!», sunt semnatarii petiției online inițiate, iar la acest mesaj puternic transmis Guvernului am adăugat toată fundamentarea juridică și istorică a deciziei de a transfera acest bun către municipiul Brașov. Codul administrativ prevede o procedură prin care ministerele sunt întrebate, există acest nivel central de investigare a interesului, după care se ajunge la nivelul local. Din păcate, două dintre ministere și-au manifestat interesul, neînțelegând de fapt că destinația acestui imobil, Cetatea Brașovului, precum și importanța sa istorică și ca bun de patrimoniu național, nu poate fi păstrată și pusă în valoare mai bine decât prin implicarea municipalității. Cred că putem vorbi despre un gest politic, nu un gest administrativ. Ce vreau să subliniez este că municipiul Brașov a inițiat acel demers de recuperare a acestui bun din zona privată către domeniul public al statului român. A fost un proces în care, cel puțin în partea finală a lui, interesul statului român a fost reprezentat exclusiv de avocatul municipiului Brașov, de domnul avocat Adrian Rusu, drept pentru care considerăm că și moral, și istoric, și legal ni se cuvine acest bun să revină în patrimoniul municipiului. Cele două ministere care și-au manifestat interesul probabil că nu au înțeles aceste lucruri, dar nu este târziu să punem lucrurile în făgașul normal, astfel încât acest bun să redevină al brașovenilor”, a declarat Allen Coliban, primarul Brașovului.

Disputa de acum apare după stabilirea caracterului de bun public, adică bun de interes și uz public, în sentința dată la finalul anului trecut. Reamintim că Primăria Brașov a demarat în 2015 un proces prin care solicita instanței de judecată să constate că acest monument istoric trebuie să fie în domeniul public, fiind bun de interes public, și să îl treacă, din proprietatea Aro Palace SA, în proprietate publică – fie a municipiului, fie a statului. Procesul s-a întins pe o perioadă de 7 ani și trei instanțe de judecată: Tribunal, Curtea de Apel și Înalta Curte de Casație și Justiție. În acest proces, municipiul Brașov s-a judecat atât cu proprietarul – Aro Palace SA și acționarii acestei societăți comerciale, SIF Transilvania și SIF Muntenia – cât și cu mai multe ministere care au avut un rol în trecerea acestui monument istoric în patrimoniul unei societăți comerciale, privatizate în anii ’90: Ministerul Economiei, Ministerul Turismului, Ministerul Afacerilor Interne. Pe perioada procesului, municipiul Brașov a solicitat ca și statul să se alăture demersului său, având în vedere că acest monument a fost proprietatea statului român înainte de a trece în patrimoniul unei societăți comerciale și a deveni restaurant. În urma recursurilor depuse la Înalta Curte de Casație și Justiție, instanța supremă s-a pronunțat pe 8 noiembrie 2022, confirmând înscrierea în proprietatea publică a Cetățuii.

În dosarul nr. 1886/62/2015, municipiul Brașov a fost inițiator, s-a ocupat de cercetarea documentelor arhivistice și s-a ocupat de toate demersurile juridice. Mai mult, a invitat statul român să se alăture efortului procesual, pentru a readuce comunității brașovene un simbol istoric local.

Pe tot parcursul procesului, statul român și-a manifestat intenția ca, la final, municipiul Brașov să primească, în domeniul său public, propria cetate. În acest sens au fost toate pozițiile exprimate în dosar, dar și în demersurile prealabile, demarate în noiembrie 2018, când s-au făcut primele proceduri de adoptare a unei Hotărâri de Guvern, în scopul transferului monumentului simbol al orașului, din domeniul public al statului român, în cel al municipiului Brașov.

În schimb, în ședința de Guvern de astăzi, pe ordinea de zi se află un memorandum, prin care se specifică faptul că Primăria Municipiului Brașov, prin adresa nr. AR/139032/2022/X-C a solicitat efectuarea demersurilor privind transmiterea imobilului în domeniul public al municipiului. Cu toate acestea, deoarece două ministere și-au exprimat intenția de preluare în administrare a imobilului, respectiv Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educației, „se justifică menținerea acestuia în domeniul public al statului, nefiind posibilă astfel transmiterea imobilului în domeniul public local“, se arată în document. Ministerul Culturii a comunicat că nu este interesat de preluare. Practic, guvernul ar trebui să decidă, conform memorandumului, între darea imobilului în administrarea Universității Transilvania din Brașov, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației sau în administrarea Direcției Asigurare Logistică Integrată, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Citeste și:  Recitalul vocal-instrumental „Classic Meets Musical”, vineri, în Foaierul Operei Brașov

Ministerul Educației a comunicat că Universitatea Transilvania din Brașov este interesată de preluare deoarece:

– în ultimii ani, baza materială a Universității s-a diminuat ca urmare a punerii în aplicare a deciziilor de retrocedare a opt imobile;

– prin experții din facultățile sale (Facultatea de Construcții, Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului, Facultatea de Alimentație și Turism), Universitatea poate administra eficient Cetățuia, și îi pot pune în valoare calitățile arhitecturale și menține destinația culturală;

– prin centrele suport dezvoltate de către Universitate, instituția poate reda orașului și turiștilor care îl vizitează un spațiu modern de dialog și inovare culturală, prin care să promoveze valorile locale și naționale, un spațiu pentru tineri, animat de creativitatea lor.

Ministerul de Interne, prin Direcția Asigurare Logistică Integrată, este interesat de preluarea în administrare a imobilului pentru „o extindere a activității Centrului de pregătire și recuperare/refacere a capacității de muncă „Excelsior”, situat în județul Brașov, prin prestarea unor servicii de calitate atât pentru cazare, cât și pentru convocările susținute de către direcțiile din structura organizatorică a Ministerului Afacerilor Interne”.

Totuși, primarul Brașovului, care a avut și un schimb de mesaje cu prim-ministrul României, ieri, despre această situație, crede că etapa de consultare ministerială a fost înțeleasă greșit și speră că guvernul va reveni., totuși, la poziția inițială, cea favorabilă municipiului.

„Cele două ministere care și-au manifestat interesul probabil că nu au înțeles aceste lucruri, dar nu este târziu să punem lucrurile în făgașul normal, astfel încât acest bun să redevină al brașovenilor. (…) În 2019, guvernul a inițiat, alături de municipiul Brașov și la cererea municipiului Brașov, demersul de transferare a bunului în patrimoniul municipiului, demers care a fost oprit până la rămânerea definitivă a sentinței în instanță. După ce acest lucru s-a întâmplat, pe 8 noiembrie 2022, anul trecut, noi am trimis intenția și toate documentele necesare reluării acestui proces, noul Cod Administrativ prevedea această fază intermediară, în care ministerele să spună că nu sunt interesate de preluarea în patrimoniu. Din păcate, două dintre ministere au înțeles greșit scopul și finalitatea acestui demers. Nu pot să înțeleg altfel intenția unui minister de Interne de a prelua un monument istoric de importanță națională, un bun de patrimoniu în circuit intern și folosința exclusivă internă, pentru că nu acesta este spiritul legii. Nu în sensul acesta a fost gândit procesul de consultare pentru a exercita un drept de preempțiune arbitrar din partea unui minister, ci pentru a găsi cea mai bună utilizare a acestui bun. Or, când vorbim despre o cetate, când vorbim despre un bun istoric, despre un obiectiv turistic, acest bun poate fi administrat și păstorit și pus în valoare cel mai bine de municipiul Brașov, de comunitatea locală”, a mai explicat Allen Coliban.

Municipiul a și trimis ieri o adresă către guvern, în care se specifică faptul că Brașovul este singurul direct și concret interesat în a demara investițiile necesare în scopul reabilitării, reconstrucției și punerii în valoare a unui ansamblu arhitectural-istoric, care constituie propriul său simbol. Orice solicitare de dare în administrare pentru desfășurarea de activități specifice unor instituții administrativ centrale ori de învățământ ar aduce atingere caracterului intrinsec al Cetății, de bun de interes public, și l-ar transforma într-o componentă de domeniu privat a statului, respectiv l-ar închide circuitului publicului larg. Ca și în cazul celorlalte monumente similare, cum sunt Cetatea Făgărașului, Cetatea Neamțului, Cetatea Deva, Cetatea Suceava, Cetatea Alba Iulia, Cetatea Râșnov, un asemenea ansamblu istorico-arhitectonic trebuie să fie deschis publicului, fiind de interes general, și nu deschis doar în interesul angajaților sau al cursanților unei instituții publice.

Citeste și:  Municipiul Brașov se alătură, și în acest an, celor peste 8.000 de orașe din întreaga lume care vor participa la Earth Hour

În adresă se mai precizează că investiția de resurse financiare, administrative, logistice etc. în generarea și susținerea litigiului care a dus la recuperarea de către statul român a cetățuii demonstrează intenția fermă a municipalității de a-și readuce în patrimoniu simbolul său. Municipiul asigură resursele bugetare, constituite deopotrivă din fonduri proprii, cât și din fonduri nerambursabile europene, cu scopul precis de a demara, realiza și finaliza toate lucrările și procedurile de reabilitare și reintroducere în circuitul turistic al ansamblului istoric arhitectonic Cetățuia Brașovului, cu atât mai mult cu cât starea sa de degradare este vizibilă cu ochiul liber.

Este gravă degradarea, este vizibilă cu ochiul liber. Avem anul acesta prins în buget banii pentru lucrările de punere în siguranță, astfel încât să stopăm procesul acesta de degradare care a fost accelerat în ultimii ani. În primul rând, avem această punere în siguranță pe care sper să o finalizăm în acest an, dacă vom avea transferul de proprietate finalizat, după care va trebui să venim cu o fază a doua de expertizare amplă, structurală, și un proces mai amplu de reabilitare, de renovare. Peste un milion și jumătate de lei sunt prinși în bugetul pe acest an. Din punctul de vedere al fundamentării juridice pe care am trimis o deja Guvernului, vom ataca în continuare în contencios administrativ. Dar ar fi păcat să intrăm din nou într-o luptă în instanță, în condițiile în care cea mai dificilă luptă, aceea cu proprietarul privat, am reușit s-o câștigăm pentru Statul Român, iar o astfel de luptă ar dura probabil ani de zile și am pierde toată această perioadă în care am putea să punem cetatea în siguranță, să o redeschidem și totodată să accesăm fonduri europene pentru toate lucrările necesare”, a concluzionat primarul Brașovului.

****

Scurt istoric al Cetății Brașovului de pe Dealul Straja

La începutul secolului XV, pe dealul Schlossberg (Straja), cel pe care azi se află cetatea, departe de zidurile cetății, se găsea un turn de veghe care a fost completat în anul 1524, când a fost clădit din piatră și cărămidă turnul în formă de potcoavă, care-i constituie și azi nucleul.

Poziția sa permitea supravegherea până departe a întregii zone de răsărit, dar și a incintei cetății. Avea scopul de supraveghere a drumului comercial care venea de la Bran și intra în cetate pe Poarta Vămii.

Datorită rigurozității administratorilor de atunci ai orașului, un document al vremii ne spune că, pentru ridicarea turnului, au fost alocați 650 de florini. În timp, extinderea construcției i-a făcut pe localnici să-i spună Cetățuia.

În anul 1529, în timpul luptelor dintre regele Ferdinand și János I pentru tronul Ungariei, cetatea este ocupată și distrusă de armata lui Petru Rareș (n. 1483 – d. 1546, domn al Moldovei).

Nucleul fortificației de azi a fost ridicat din piatră prin anul 1550, de trupele habsburgice.

În 1551, regele Ungariei, Ferdinand I de Habsburg, și-a extins influența și asupra Transilvaniei, fapt materializat prin instaurarea unui regim militar în teritoriul controlat de trupele imperiale conduse de generalul Giovanni Battista Castaldo.

Contele de Arco, subaltern al lui Castaldo, a ordonat extinderea fortăreței brașovene între 1552-1554.

În 1611 este amenajat un șanț cu apă și un val de pământ pentru apărarea ansamblului. Cu toate acestea, în 1618, un incendiu provoacă mari stricăciuni, iar construcția este refăcută aproape în întregime în 1625. Doi ani mai târziu, în 1627, începe săparea unei fântâni, iar lucrătorii au străpuns straturile de pământ și calcar până la adâncimea de 81 de metri. Dar acum Cetățuia avea apă.

În 1630, zidurile de apărare sunt completate cu patru bastioane și aceasta este configurația care s-a păstrat până azi.

Fortificația patrulateră cu bastioane italienești în colțuri, deasupra cărora au fost construite turnuri de apărare, a avut o singură intrare accesabilă printr-un pod mobil.

Citeste și:  Ministrul muncii, Marius Budăi, anunță că așteaptă propuneri privind reforma pensiilor speciale

Prin secolul al XVII-lea cetățuia și-a pierdut din importanță și a fost folosită ca depozit, apoi a servit drept cazarma plăieșilor (grăniceri) – în acea vreme dealul s-a numit Dealul Plăieșilor.

În 1688, aici s-au refugiat din fața habsburgilor o parte dintre brașoveni.

În 1690, armatele imperiale s-au stabilit în cetate, și mulți ani la rând au asuprit orașul. Au fost defrișate viile din jurul cetății, pentru a asigura observarea nemijlocită a pantelor dealului.

Cetatea s-a dovedit a fi un adăpost sigur mai ales pe timpul răscoalelor din perioada principelui Rakoczi (1676-1735).

În 1773, Iosif al II-lea (unul dintre fiii Mariei Tereza de Austria, pe care ea l-a asociat la putere în anul 1765) a ordonat refacerea cetății, iar după nouă ani a oferit-o orașului spre cumpărare. Orașul nu a cumpărat-o și o perioadă a funcționat ca închisoare pentru prizonierii turci și francezi, iar în timpul epidemiei de ciumă aici era o secție pentru cei cu simptomele bolii.

Cheltuielile mari de întreținere au determinat orașul să dăruiască cetatea Mariei Tereza (împărăteasă a Austriei între anii 1740 și 1780).

În 1817 cetatea a fost vizitată de împărăteasa Carolina Augusta (n. 08.02.1792 – d. 09.02.1873, soția lui Francisc I al Austriei), în 1848 a fost ocupată de oștile lui Josef Bem (n. 14.03.1795 – d. 10.12.1850, general polonez, comandantul armatei revoluționare maghiare în timpul Revoluției de la 1848), iar în 1894 de oștile țarului rus

În timpul revoluției din 1848 a adăpostit revoluționari maghiari care s-au predat în vara lui 1849, după un asalt al trupelor rusești.

În secolul al XIX-lea cetatea și-a pierdut rolul militar – ultimele tunuri din dotare au fost transportate la Alba Iulia, în 1824.

Cu ocazia unor reparații mai ample în anul 1854 a fost amenajată cisterna în sistem venețian din curtea cetății – azi, turiștii cred că dacă aruncă o monedă în fântână și se gândesc la o dorință, aceasta se va îndeplini.

Din punctul de vedere al evidențelor de carte funciară, anterior zilei de 1 decembrie 1918, imobilele ce constituie Cetățuia Straja sau Cetățuia Brașov sunt identificate având ca prim proprietar Trezoreria Regală Ungară, fiind în folosința și gestionarea Guvernului Militar Comun Regal și Imperial.

Din anul 1927, în baza Decretului – Regal nr. 972, aceste imobile devine proprietar statul român.

În baza Legii din 16 mai 1932, Ministerul Armatei a fost autorizat a ceda municipiului Brașov Cetățuia Straja și de a primi în schimbul acesteia Cazarma „Regele Ferdinand I” din Brașov, proprietatea municipiului Brașov (actuala unitate militara de pe str. M. Viteazu).

În urma procedurilor administrative, existente la momentul respectiv, la data de 05 aprilie 1938 s-a încheiat Contractul de schimb între municipiul Brașov și statul român prin Ministerul Apărării Naționale prin care „Statul Român dă Municipiului Brașov Cetățuia Straja, iar în schimb, Municipiul Brașov dă Statului Român prin Ministerul Apărării Naționale, cazarma „Regele Ferdinand I.

În baza Decretului – Lege nr. 87 publicat în Monitorul Oficial nr. 19/1938, Cetățuia trece în proprietatea Statului Roman, apoi a Ministerului Apărării Naționale, în folosința Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca, în anul 1974, printr-un Ordin al Ministrului de Interne, să se înscrie un drept de administrare operativă în favoarea O.N.T. Carpați Brașov.

Începând cu 1975, după primirea imobilelor în administrare, conducerea de partid și de stat din perioada respectiva a „infiltrat” în inima Cetății un restaurant.

În contextul liberalizării regimului juridic al proprietății, în România, este adoptată Legea 15/1990, iar în baza ei este emisă Hotărârea Guvernului 1041/1990 privind înființarea societăților comerciale pe acțiuni în turism.

În baza acestor acte normative, O.N.T. Carpați Brașov se transformă în S.C. Postăvarul S.A. Brașov.

Prin Ordinul Ministerului Turismului nr. 154/26.04.1991 emis de Secretarul de stat, șef al Departamentului Turismului, imobilele prevăzute în lista anexă, între care la poziția nr. 10 este menționat și imobilul în speță sub denumirea „Complex Cetate“ din Str. Cetății nr. 5, sunt trecute în proprietatea societății comerciale “Postăvarul” S.A., societate care ulterior s-a privatizat, devenind S.C. Aro Palace S.A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.