De la 1 ianuarie 2023 contractele de locațiune vor fi declarate la ANAF. Instituția a pus în dezbatere publică procedura de înregistrare necesară

Fiscul a publicat un proiect de ordin pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 114/2019 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a contractelor de locatiune, precum si a modelului si continutului formularului ”Cerere de inregistrare a contractelor de locatiune”.  

In prezent, este optionala inregistrarea contractelor de inchiriere la Fisc, insa incepand cu 1 ianuarie 2023, va deveni obligatorie, dupa cum s-a stabilit prin OG 16/2022

Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, pentru persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, a fost instituita obligatia de a inregistra contractul incheiat intre parti, precum si modificarile survenite ulterior, la organul fiscal competent. 

Pe langa noua cerere de inregistrare a contractelor de inchiriere, ANAF mai introduce un  formular numit „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de inregistrare a contractelor de inchiriere. 

Consulta aici Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune

Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune 

A. Inregistrarea contractelor de inchiriere de catre persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor 

1. Persoanele fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte proprietate personala, au obligatia inregistrarii contractului incheiat intre parti, precum si a modificarilor survenite ulterior, in termen de cel mult 30 zile de la incheierea/producerea modificarii acestuia, potrivit art.120 alin.(61 ) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

2.(1) Organul fiscal competent este:

 a) organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica rezidenta are domiciliul fiscal, potrivit legii; 

b) organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla bunul imobil care face obiectul contractului de inchiriere/organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului, dupa caz, pentru persoanele fizice nerezidente; 

Citeste și:  Camera de Comerț și Industrie Brașov desfășoară faza județeană a Topului Național al Firmelor

c) organul fiscal in raza caruia se face constatarea inchirierii bunului mobil, conform dispozitiilor legale fiscale, in cazul persoanelor fizice nerezidente.

2.(2) Daca bunul a carui folosinta se cedeaza este detinut in comun, fiecare coproprietar are obligatia inregistrarii contractului de inchiriere la organul fiscal competent.

3.(1). Pentru inregistrarea contractului de inchiriere, contribuabilul depune „Cererea de inregistrare a contractelor de locatiune”, prevazuta in anexa nr.2 la ordin, denumita in continuare cerere, insotita de o copie a contractului de inchiriere. Conformitatea cu originalul a copiei contractului de inchiriere, avand numar si data, se efectueaza de catre contribuabil prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul” si semnatura acestuia.

3.(2). Cererea se completeaza in doua exemplare, din care originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se pastreaza de catre contribuabil.

3.(3). Cererea, insotita de copia contractului de inchiriere, se depune direct la registratura organului fiscal competent, prin posta cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

4. Mentiunile privind modificarea sau incetarea contractului de inchiriere se declara prin completarea si depunerea cererii, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

5.(1). Data inregistrarii, la organul fiscal, a contractului de inchiriere, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este, dupa caz, data inregistrarii la registratura organului fiscal competent, data postei sau data inregistrarii cererii pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor.

5.(2). Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de inchiriere, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este:

a) copia cererii avand inscrise numarul si data inregistrarii la organul fiscal – pentru cererile depuse direct la registratura organului fiscal competent; 

b) copia cererii, insotita de confirmarea de primire semnata de reprezentantul organului fiscal competent – pentru cererile depuse prin posta cu confirmare de primire; 

Citeste și:  Camera de Comerț și Industrie Brașov desfășoară faza județeană a Topului Național al Firmelor

c) copia cererii, insotita de mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor – pentru cererile depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

6. Compartimentul cu atributii in domeniul gestionarii registrului contribuabililor din cadrul organului fiscal competent, denumit in continuare compartiment de specialitate, organizeaza evidenta contractelor de locatiune, potrivit modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura.

7. Inregistrarea contractelor de inchiriere in evidenta organizata de catre organul fiscal competent, se efectueaza de catre compartimentul de specialitate in maximum 5 zile de la data depunerii cererii.

8. Cererea si documentele depuse de contribuabil in format hartie se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, iar formatul electronic in arhiva de documente electronice.

9. Evidenta contractelor de locatiune se gestioneaza la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre Centrul National pentru Informatii Financiare din cadrul Ministerului Finantelor.

10. Organul fiscal competent notifica persoanele fizice care figureaza in evidentele fiscale cu venituri obtinute din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal si care nu si-au indeplinit obligatia de inregistrare a contractelor de inchiriere. Modelul si continutul formularului „Notificare privind nedepunerea la termen a cererii de inregistrare a contractelor de inchiriere” este prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

11. Notificarea se intocmeste in doua exemplare, se vizeaza de catre conducatorul compartimentului de specialitate si se inainteaza spre aprobare conducatorului organului fiscal competent.

12. Copia notificarii se semneaza de catre persoanele implicate potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Directiilor generale regionale ale finantelor publice Bucuresti, Iasi, Galati, Ploiesti, Craiova, Timisoara, Cluj-Napoca, Brasov (aparat propriu si unitati subordonate) si prin prezenta procedura.

13. Notificarea se comunica contribuabilului, potrivit art.47 din Codul de procedura fiscala, iar cel de-al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al acestuia.

Citeste și:  Camera de Comerț și Industrie Brașov desfășoară faza județeană a Topului Național al Firmelor

B. Inregistrarea contractelor de locatiune de catre locatori, altii decat persoanele fizice

14. Locatorii, altii decat persoanele fizice, pot inregistra la organele fiscale competente din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala contractele de locatiune pe care le incheie prin inscris sub semnatura privata in calitate de locator atat cu persoane fizice, cat si cu persoane juridice, potrivit prevederilor art.1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

15. Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui evidenta locatorul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.

16.(1). Pentru inregistrarea contractului de locatiune, locatorul depune cererea, prevazuta in anexa nr.2 la ordin, insotita de o copie a contractului de locatiune. Conformitatea cu originalul a copiei se efectueaza de catre locator prin inscrierea mentiunii „conform cu originalul” si semnatura acestuia.

16.(2). Cererea se completeaza si se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta. La cerere se anexeaza copia contractului de locatiune.

17. Mentiunile privind modificarea sau incetarea contractului de locatiune se declara prin completarea si depunerea cererii, avand bifata in formular casuta „Modificare” sau „Incetare”, dupa caz, insotita de documentele justificative.

18.(1). Data inregistrarii contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este data inregistrarii cererii pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic de confirmare transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor. 1

8.(2). Dovada inregistrarii la organul fiscal competent a contractului de locatiune, a modificarilor ulterioare sau a incetarii acestuia este copia cererii, insotita de mesajul electronic de confirmare a depunerii.

19. Cererea si documentele depuse de locator se arhiveaza in arhiva de documente electronice.

20. Prevederile pct.6, 7 si 9 din sectiunea A se aplica in mod corespunzator. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.