Elevii și studenții pot primi 200 de euro pentru a-și cumpăra calculator

Guvernul oferă un ajutor financiar de 200 de euro elevilor și studenților cu vârsta de până în 26 de ani pentru a-și achiziționa calculatoare. Termenul limită de depunere a cererilor este 20 mai 2024.

Calendarul complet pentru Euro 200, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial
 • Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ: până la 10 mai
 • Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare: până la 20 mai
 • Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ împreună cu comisiile de anchetă socială: până la 7 iunie
 • Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat: 10–11 iunie
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 20 iunie
 • Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor: 25 iunie
 • Depunerea contestațiilor: 1–4 iulie
 • Rezolvarea contestațiilor: 5-12 iulie
 • Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ: 12 iulie
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 26 iulie
 • Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/universități: 9–23 august
 • Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari: 26 august–6 septembrie
 • Achiziționarea de calculatoare: 2 septembrie–16 octombrie
 • Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți: 20 august – 24 octombrie
 • Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele-verbale de predare-primire spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat: 21 august – 25 octombrie
 • Decontarea către operatorii economici: 26 august – 25 noiembrie
Citeste și:  De 1 Iunie copiii sunt invitați la Grădina Zoologică Brașov
Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de 200 de euro

Potrivit Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, pentru a obține ajutorul financiar, beneficiarii vor completa o cerere-tip pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul. Această cerere va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte.

Cererea-tip va fi însoțită de următoarele document, potrivit art. 3 alin. (3) din hotărârea citată mai sus:

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

Citeste și:  Proiecte legislative aflate în atenția guvernului săptămâna aceasta

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

Citeste și:  Mai sunt 11 luni până la Campionatul Mondial de Hockey

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.”

Screenshot
Screenshot

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.