În spital, după alte reguli: Schimbări radicale pentru pacienți

Începând de la 1 iulie 2019, la nivelul tuturor caselor judeţene de asigurări de sănătate se desfăşoară o nouă sesiune de contractare cu furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale. Pentru a veni în sprijinul acoperirii nevoilor de sănătate ale asiguraţilor, CNAS a propus o serie de modificări menite să transpună, în actele normative, acele noutăţi care sunt necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate. Modificarile aduse vizează în principal următoarele aspecte:

 • Pentru asistenţa medicală primară:
 • se majorează cu aproximativ 34%, respectiv 25%, valoarea minim garantată a punctelor per capita şi pe serviciu, la 7,8 lei, respectiv 3,5 lei;
 • se introduce un nou serviciu, şi anume eliberarea unui document de atestare a gravidităţii pentru femeile însărcinate beneficiare ale pachetului minimal, astfel încât acestea să poată beneficia ulterior de pachetul de servicii de bază pe durata sarcinii şi lehuziei;
 • Pentru asistenţa medicală clinică de specialitate din ambulatoriu:
 • punctajul aferent serviciilor de sănătate conexe actului medical care pot fi raportate de medicul cu specialitatea psihiatrie pediatrică se dublează, de la 180 în medie pe zi la 360 în medie pe zi;
 • Pentru asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu:
 • se trece de la regularizarea trimestrială a sumelor contractate de furnizorii de servicii la regularizarea lunară, astfel încât fondurile neutilizate de unii furnizori să poată fi redistribuite mai rapid către furnizorii cu adresabilitate mai ridicată;
 • pentru creşterea accesului asiguraţilor la serviciile medicale clinice şi paraclinice din ambulatoriu, inclusiv pentru cele de îngrijiri paliative, valabilitatea biletelor de trimitere se majorează la 90 de zile calendaristice pentru toate bolile cronice;
 • Pentru asistenţa medicală spitalicească:
 • se extinde pachetul de servicii medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare de zi, conform propunerilor formulate de unele comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, iar tariful pe caz ponderat (TCP) pentru unele spitale a fost majorat cu un procent cuprins intre 15% si 40%;
 • Pentru îngrijirile medicale/paliative la domiciliu:
 • se dublează de la 90 la 180 numărul zilelor de îngrijiri la domiciliu de care poate beneficia un asigurat (90 de zile îngrijiri medicale la domiciliu şi 90 de zile îngrijiri paliative la domiciliu, în ultimele 11 luni).
Citeste și:  Trei tenori italieni, în luna femeii - pe 12 martie, la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov

Ca urmare a modificărilor efectuate în actele normative, în luna iulie se desfăşoară sesiunea de contractare pentru furnizorii de servicii care doresc să intre în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, urmând ca pentru furnizorii aflaţi deja în contract să se facă acte adiţionale de prelungire până la sfârşitul anului, cu reanalizarea indicatorilor care au stat la baza contractului iniţial.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.