Modificări la schema de ajutor de minimis dedicată sectorului cultural independent

Miercuri, 9 martie 2022, Ministerul Culturii a lansat în consultare publică documentul care vizează acordarea de sprijin financiar, sub formă de grant, entităților culturale înregistrate în România, a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Ca urmare a demersului de consultare publică, au fost preluate în cadrul schemei următoarele recomandări:

 • au fost introduse, pe lista codurilor eligibile, codurile CAEN 4791 și 7990, limitate la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/ sau artistice. Baza de calcul pentru aceste coduri o reprezintă diferența dintre valoarea comisionului încasat în anul 2019 și valoarea comisionului încasat în anul 2020;
 • a fost introdus pe lista codurilor eligibile codul CAEN 4690, limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg;
 • a fost introdusă condiția de limitare pentru codul CAEN 4761, cu referire la vânzarea, exclusiv, a cărților realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg;
 • a fost eliminată sintagma „în termen” din conținutul art. 8 alin. (4) lit. b);
 • au fost introduse noi condiții de eligibilitate pentru beneficiari conform cărora aceștia nu sunt rezidenți în scopuri fiscale sau înmatriculați în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale. Recomandarea vine din partea Consiliului Concurenței în vederea armonizării cu prevederile europene în vigoare;
 • a fost introdusă o condiție privind neeligibilitatea cheltuielilor deja compensate prin intermediul altor ajutoare de stat/ de minimis, acordate beneficiarului;
 • în acord cu Hotărârea Curții Europene de Justiție (în cauza C-608/19), a fost modificată condiția potrivit căreia entitatea care depășea plafonul de 200.000 euro nu putea beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon; prin urmare, beneficiarul poate opta pentru returnarea unui ajutor deja acordat sau pentru diminuarea celui în curs, astfel încât să nu depășească plafonul de 200.000 euro, pe ultimii 2 ani fiscali încheiați anteriori și anul fiscal în curs;
 • a fost eliminat din lista codurilor eligibile codul CAEN 8230 ținând cont de faptul că această clasă include organizarea, promovarea şi/sau administrarea de evenimente care nu pot fi asimilate, exclusiv, evenimentelor culturale și/ sau artistice.

Impactul modificărilor survenite în urma consultării publice a determinat majorarea cu 1.000 a numărului de potențiali beneficiari, astfel încât schema de ajutor de minimis să poată veni în sprijinul a aproximativ 6.000 de operatori culturali, valoarea grantului acordat nedepășind 200.000 euro/ entitate.

Propuneri de modificare respinse

Potrivit ministerului, recomandarea privind introducerea pe lista codurilor eligibile a codului CAEN 9329 nu a putut fi luată în considerare întrucât, în conformitate cu „Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 2”, această clasă nu include și activitățile artistice. De asemenea, codul CAEN 7311 nu poate fi introdus pe lista codurilor eligibile întrucât activitățile de publicitate nu sunt în acord cu obiectivul schemei, respectiv acela de a sprijini activitățile culturale și/ sau artistice care au avut de suferit din cauza restricțiilor generate de pandemie.  

Ministetul a mai precizat că orice solicitare de modificare a bazei de calcul, menționată în cadrul schemei de ajutor de minimis, a fost considerată inoportună, dat fiind faptul că poate „genera inechități, contrar scopului declarat al acesteia”.

În cadrul aceluiași proces de consultare publică, Ministerul Culturii a primit din partea Alianței pentru Cultură și Evenimente o propunere ce vizează diminuarea cu 10% a bugetului schemei de ajutor de minimis și realocarea acestui procent pentru o nouă schemă de ajutor de stat care „(…) să satisfacă într-un mod real și adecvat nevoile financiare” ale organizatorilor de festivaluri din România. Ministerul Culturii, în calitate de inițiator și furnizor al acestei scheme, a lansat în consultare publică, în data de 28 martie a.c., propunerea de a elabora, separat, o schemă de ajutor dedicată organizatorilor de festivaluri. Din centralizarea observațiilor transmise prin intermediul formularelor de răspuns de către cei care și-au exprimat acordul cu privire la propunerea semnatarilor adresei, Ministerul a  constatat următoarele:

 • există o neînțelegere în privința includerii codului CAEN aferent organizării de festivaluri în lista codurilor eligibile cuprinsă în schema de minimis; unele răspunsuri au evidențiat necesitatea introducerii în schemă a codului CAEN pentru organizatorii de festivaluri, or, aceste coduri sunt deja prevăzute;
 • argumentul care stă la baza opțiunii favorabile propunerii organizatorilor de festivaluri este, cu precădere, bazat pe necesitatea acută a unui astfel de ajutor în contextul pierderilor generate de situația pandemică, or, această necesitate este reclamată, pe bună dreptate, de toți operatorii din domeniul cultural;
 • s-a subliniat, în multe cazuri, faptul că noua schemă de minimis propusă trebuie să se adreseze inclusiv organizatorilor de festivaluri de o mai mică anvergură pentru a asigura o compensare echitabilă entităților active în acest domeniu, or, această condiție este deja prevăzută în schemă.

Ministerul consideră că „solicitarea potrivit căreia se impune ca necesară o schemă de ajutor de stat care „(…) să răspundă nevoilor financiare” ale organizatorilor de festivaluri, semnatari ai adresei, nu este justificată din următoarele considerente: 

 • Ministerul Culturii, în calitate de autoritate publică centrală, asigură accesul egal și nediscriminatoriu al operatorilor activi în domeniul cultural din România la resursele financiare existente, cu respectarea principiilor statului de drept;
 • scopul acestei scheme este acela de a contribui, într-o măsură echitabilă pentru toți beneficiarii, la diminuarea efectelor negative generate de contextul pandemic, și nu de a crea un statut diferențiat pentru anumite categorii de organizatori de festivaluri sau de a genera distorsiuni concurențiale în sectorul cultural;
 • Ministerul Culturii apreciază contribuția organizatorilor de festivaluri pe piața culturală/ artistică din România, însă subliniază că aceasta nu constituie un argument per se pentru a diminua cu 10% bugetul schemei de ajutor de minimis propuse. Așa cum a fost structurată și supusă dezbaterii publice, schema de ajutor de minimis inițiată de Ministerul Culturii se va adresa unui număr de aproximativ 6.000 de potențiali beneficiari;
 • grantul acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis reprezintă procentul de 20% calculat la diferenţa dintre cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2019 şi cifra de afaceri obţinută din activitatea eligibilă aferentă anului 2020, constituind un criteriu echitabil și obiectiv pentru toți potențialii beneficiari. În contextul pierderilor generate de situația pandemică, reiterăm intenția Ministerului Culturii de a sprijini, într-o măsură cât mai cuprinzătoare, un număr cât mai mare de potențiali beneficiari”

Etape viitoare privind parcursul de aprobare/ avizare a schemei

În ceea ce privește parcursul instituțional în vederea aprobării proiectului schemei de ajutor de minimis, se va ține cont de următoarele etape:

 • consultare în Consiliul Interministerial Ajutor de Stat (CIAS);
 • avizare de către Consiliul Concurenței (o primă consultare a avut loc în această perioadă);
 • aprobare schemă de ajutor de minimis prin Memorandum în ședință de Guvern;
 • aprobare, prin ordin de ministru al culturii, a schemei de ajutor de minimis și a procedurii de lucru privind implementarea schemei de ajutor de minimis;
 • lansare apel de finanțare prin schema de ajutor de minimis.

Sursa: Ministerul Culturii

Forma actualizată a schemei de ajutor de minimis dedicată sectorului cultural independent:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.