O nouă clădire pentru secţiile psihiatrice din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie


Joi, 14 martie, preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică-Constantin Şerban, a semnat contractul de servicii încheiat de autoritatea administrativă cu firma 2GMG CONSTRUCT SRL din Cluj-Napoca pentru furnizarea serviciilor de întocmire a Studiului de Fezabilitate în vederea construirii unui spital nou de psihiatrie.
Contractul prevede că se vor efectua toate analizele necesare la nivel de SF privind posibilitatea de realizare a noului spital pe două amplasamente aflate în proprietatea Consiliului Judeţean, respectiv
un teren situat la Sânpetru şi unul în municipiul Braşov. În urma analizelor va rezulta varianta optimă de amplasament pe care Consiliul Judeţean o va lua considerare pentru realizarea investiţiei.
Valoarea cu TVA a serviciilor prevăzute în contract este de 267.690,50 lei.

Durata contractuală este de 240 de zile, începând de la data emiterii ordinului de începere, până la semnarea procesului-verbal de recepție a serviciilor de proiectare şi eliberarea garanţiei de bună
execuţie.

Obiectivul Studiului de Fezabilitate este construirea unui nou corp de clădire pentru Spitalul Clinic
de Psihiatrie și Neurologie Brașov, unde să fie trataţi şi îngrijiţi pacienții cu patologie psihiatrică.
Necesitatea acestei investiţii rezidă în faptul că infrastructura medicală ce deservește această
specialitate este fragmentată, determinând întârzieri în furnizarea serviciilor, creșterea costurilor și
utilizarea ineficientă a resurselor, fapt care afectează calitatea și eficiența îngrijirilor medicale.
Viitoarea clădire va include toate secţiile psihiatrice care în prezent sunt adăpostite în Staţionarul
Central al Spitalului Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov şi în clădirile de la Zărneşti şi Vulcan.
Aceste imobile sunt vechi şi nu mai corespund cerințelor actuale pentru acordarea unor servicii de
îngrijiri medicale de calitate. Mai mult, infrastructura actuală este subdimensionată față de necesar,
din moment ce începând cu anul 2022 activitatea de psihiatrie la nivelul judeţului Braşov se
desfășoară cu un număr de paturi redus cu 66 față de numărul aprobat de Ministerul Sănătății (478
paturi).

Consiliul Judeţean Braşov, în parteneriat cu Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie propune prin
intermediul acestui proiect gruparea tuturor secțiilor psihiatrice într-o singură unitate spitalicească
modernă, care să răspundă standardelor actuale de calitate în îngrijirile furnizate, să asigure
diversificarea serviciilor medicale, reducerea timpului de așteptare şi scăderea costurilor în ceea ce
priveşte consulturile interdisciplinare, investigațiile paraclinice şi cheltuielile cu personalul
nemedical.

Construirea unui spital nou de psihiatrie reprezintă o nevoie obiectivă, de interes public major
pentru judeţul Braşov, pe care preşedintele CJ Todorică-Constantin Şerban a enunţat-o şi a lansat-o
în dezbatere încă din iulie 2023.

Potrivit necesităţilor identificate de administraţia judeţeană, proiectarea noii construcții se va face
pentru un număr de 512 de paturi, din care 500 de paturi de spitalizare continuă (180 de paturi
pentru spitalizare de scurtă şi medie durată, şi 320 paturi pentru spitalizare de lungă durată),
precum și 12 paturi destinate spitalizării de zi.

Din punctul de vedere al structurării, se propune un nou spital de psihiatrie având trei secţii clinice
de adulţi, cu câte 50 de paturi – incluzând compartimente pentru cronici, pentru tratarea adicţiilor
şi pentru cazuri medico-legale, o secție de psihiatrie pediatrică cu 30 paturi şi două secţii pentru
spitalizarea de lungă durată a pacienţilor cu afecţiuni cronice, însumând 320 de paturi.
Noua clădire va mai cuprinde un compartiment de primire urgenţe, un ambulatoriu integrat,
laboratoare pentru investigaţii-explorări şi alte spaţii pentru servicii complementare (bloc
administrativ, farmacie, bloc alimentar, spălătorie, depozit de medicamente, zonă de gestionare a
deşeurilor).
Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov se confruntă cu o acută lipsă de spaţii, iar mutarea
unei secţii de psihiatrie în clădirea fostei unităţi de asistenţă medico-socială de la Sânpetru nu
rezolvă problema întru totul. Secţia de la Zărneşti urmează să intre într-un amplu proiect de
reabilitare şi renovare energetică pe care îl finanţăm din fonduri PNRR şi din resurse bugetare
proprii, iar celelalte clădiri funcţionale în prezent, respectiv sediul din Braşov al Spitalului Clinic de
Psihiatrie şi Neurologie şi clădirea de la Vulcan, necesită la rândul lor renovări ample. Avem nevoie
de o unitate spitalicească modernă care să asigure standardele și cerințele actuale de calitate, dar şi
să răspundă provocărilor generate de creşterea numărului de cazuri psihiatrice. Prin semnarea
contractului pentru realizarea Studiului de Fezabilitate, facem primul pas concret în materializarea
acestui mare proiect investiţional pe care îl vom implementa în următorul mandat
”, a declarat
preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Todorică-Constantin Şerban.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.