Prospectul Vaccinului anti-Covid-19 Moderna, aprobat de UE

Vaccin de tip ARNm COVID-19 (cu nucleozide modificate)
Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Puteți să fiți de ajutor raportând orice reacții adverse pe care le puteți avea. Vezi ultima parte de la pct. 4 pentru modul de raportare a reacțiilor adverse.
Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a vi se administra vaccinul, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

 • Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
 • Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
 • Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
  Vezi pct. 4.
  Ce găsiți în acest prospect
 1. Ce este COVID-19 Vaccine Moderna și pentru ce se utilizează
 2. Ce trebuie să știți înainte de a vi se administra COVID-19 Vaccine Moderna
 3. Cum se administrează COVID-19 Vaccine Moderna
 4. Reacții adverse posibile
 5. Cum se păstrează COVID-19 Vaccine Moderna
 6. Conținutul ambalajului și alte informații
 7. Ce este COVID-19 Vaccine Moderna și pentru ce se utilizează
  COVID-19 Vaccine Moderna este un vaccin utilizat pentru a preveni boala COVID-19 cauzată de virusul
  SARS-CoV-2. Acesta este administrat adulților cu vârsta de peste 18 ani. Substanța activă din COVID-19
  Vaccine Moderna este ARNm care codifică proteina de suprafață a SARS-CoV-2. ARNm este integrat în
  nanoparticulele lipidice SM-102.
  Deoarece COVID-19 Vaccine Moderna nu conține virusul, acesta nu vă poate transmite boala COVID19.
  Cum funcționează vaccinul
  COVID-19 Vaccine Moderna stimulează sistemul de apărare natural al organismului (sistemul imunitar).
  Vaccinul acționează prin determinarea organismului să își producă propria protecție (anticorpi) împotriva
  virusului care cauzează boala COVID-19. COVID-19 Vaccine Moderna utilizează o substanță numită
  acid ribonucleic mesager (ARNm) pentru a transfera instrucțiuni, pe care celulele organismului le pot
  utiliza pentru a produce proteina de suprafață, regăsită pe virus. Celulele pot produce apoi anticorpi
  împotriva proteinei de suprafață, pentru a ajuta la combaterea virusului. Acest lucru va ajuta la protecția
  împotriva COVID-19. Substanța activă a COVID-19 Vaccine Moderna este ARNm care codifică proteina
  de suprafață a SARS-CoV-2, integrat în nanoparticule lipidice.
 8. Ce trebuie să știți înainte de a vi se administra COVID-19 Vaccine Moderna
  3
  Vaccinul nu trebuie administrat dacă
 • sunteți alergic la substanța activă sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui vaccin
  (enumerate la pct. 6).
  Atenționări și precauții
  Înainte de a vi se administra COVID-19 Vaccine Moderna, adresați-vă medicului dumneavoastră,
  farmacistului sau asistentei medicale dacă:
 • Ați avut orice reacție alergică severă, care v-a pus viața în pericol, după orice alt vaccin
  administrat injectabil sau după ce vi s-a administrat anterior COVID-19 Vaccine Moderna.
 • Aveți un sistem imunitar slăbit sau compromis
 • Ați avut un episod de leșin în urma unei injecții administrate în trecut
 • Aveți o tulburare de sângerare
 • Aveți febră mare sau infecție severă; cu toate acestea, vi se poate administra vaccinul dacă aveți
  febră ușoară sau o infecție a căilor respiratorii superioare, de ex,emplu o răceală.
 • Aveți oricare altă boală gravă
 • Aveți anxietate legată de administrarea de injecții
  Dacă oricare dintre situațiile de mai sus este valabilă în cazul dumneavoastră (sau dacă nu sunteți
  sigur(ă)), adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale, înainte de a vi se
  administra COVID-19 Vaccine Moderna.
  La fel ca în cazul oricărui alt vaccin, este posibil ca schema de vaccinare cu două doze de COVID-19
  Vaccine Moderna să nu protejeze toate persoanele cărora le este administrat și nu se cunoaște durata
  protecției conferite.
  Copii și adolescenți
  COVID-19 Vaccine Moderna nu este recomandat pentru copiii și adolescenții cu vârsta sub 18 ani.
  COVID-19 Vaccine Moderna împreună cu alte medicamente
  Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice
  alte medicamente. COVID-19 Vaccine Moderna poate influența acțiunea altor medicamente, iar alte
  medicamente pot modifica acțiunea COVID-19 Vaccine Moderna.
  Sarcina și alăptarea
  Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă,
  adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de
  a vi se administra acest vaccin.
  Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor
  Nu conduceți vehicule și nu utilizați utilaje dacă nu vă simțiți bine după vaccinare. Așteptați până la
  trecerea efectelor vaccinului înainte de a conduce vehicule sau utiliza utilaje.
  COVID-19 Vaccine Moderna conține sodiu
  COVID-19 Vaccine Moderna conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză, adică practic „nu
  conține sodiu”.
  4
 1. Cum se administrează COVID-19 Vaccine Moderna
  COVID-19 Vaccine Moderna vi se va administra sub formă de două injecții a câte 0,5 ml. Se recomandă
  administrarea celei de-a doua doze la 28 de zile după prima doză, în vederea finalizării schemei de
  vaccinare.
  Medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală vă va injecta vaccinul într-un mușchi (injecție
  intramusculară), în partea superioară a brațului.
  După prima doză de COVID-19 Vaccine Moderna, trebuie să vi se administreze o a doua doză din același
  vaccin, după 28 de zile, în vederea finalizării schemei de vaccinare.
  În timpul și după fiecare injecție cu vaccin, medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală vă
  va supraveghea timp de aproximativ 15 minute, pentru a observa dacă prezentați o reacție alergică.
  Dacă ratați o programare pentru a doua doză de COVID-19 Vaccine Moderna
 • Dacă ratați o programare, programați împreună cu medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau
  farmacistul o altă vizită, cât mai curând posibil .
 • Dacă ratați o injecție programată, este posibil să nu fiți complet protejat împotriva bolii COVID-19.
  Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest vaccin, adresați-vă medicului dumneavoastră,
  farmacistului sau asistentei medicale.
 1. Reacții adverse posibile
  Ca toate medicamentele, acest vaccin poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate
  persoanele.
  Solicitați asistență medicală de urgență dacă manifestați oricare dintre următoarele semne și simptome
  ale unei reacții alergice:
 • senzație de leșin sau stare de confuzie;
 • modificări ale ritmului bătăilor inimii;
 • dificultăți la respirație;
 • respirație șuierătoare;
 • umflare a buzelor, feței sau gâtului;
 • urticarie sau erupție pe piele;
 • greață și vărsături;
 • durere de stomac.
  Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau asistentei medicale.
  Acestea pot include:
  Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane):
 • umflare în zona axilei
 • durere de cap
 • greață
 • vărsături
 • dureri musculare, dureri articulare și rigiditate
 • durere sau umflare la locul de administrare a injecției
 • oboseală excesivă
  5
 • frisoane
 • febră
  Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):
 • erupție
 • erupție, înroșire sau urticarie la locul de administrare a injecției
  Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):
 • mâncărime la locul de administrare a injecției
  Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):
 • paralizie facială periferică temporară (paralizia Bell)
 • umflare la nivelul feței (poate să apară la pacienții cărora li s-au administrat injecții în scop
  cosmetic)
  Cu frecvență necunoscută:
 • reacții alergice severe (anafilaxie)
 • hipersensibilitate
  Raportarea reacțiilor adverse
  Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei
  medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea,
  puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, așa cum este
  menționat în Anexa V. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații
  suplimentare privind siguranța acestui vaccin.
 1. Cum se păstrează COVID-19 Vaccine Moderna
  Nu lăsați acest vaccin la vederea și îndemâna copiilor.
  Nu utilizați acest vaccin după data de expirare înscrisă pe etichetă după EXP. Data de expirare se referă la
  ultima zi a lunii respective.
  Informațiile despre păstrare, expirare și utilizare și manipulare sunt descrise în secțiunea destinată
  profesioniștilor din domeniul sănătății, la sfârșitul prospectului.
  Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să
  aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.
 2. Conținutul ambalajului și alte informații
  Ce conține COVID-19 Vaccine Moderna
  6
 • Acest flacon multidoză conține 10 doze a câte 0,5 ml.
 • O doză (0,5 ml) conține 100 de micrograme de ARN mesager (ARNm) (integrat în nanoparticulele
  lipidice SM-102).
 • ARN mesager (ARNm) monocatenar, cu capăt 5′, produs prin utilizarea unei transcripții in vitro,
  acelulare, de la modele de ADN corespunzătoare, ce codifică proteina virală de suprafață (S) a
  SARS-CoV-2.
 • Celelalte componente sunt lipidă SM-102, colesterol, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolină
  (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilen-glicol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol,
  clorhidrat de trometamol, acid acetic, acetat de sodiu trihidrat, sucroză, apă pentru preparate
  injectabile.
  Cum arată COVID-19 Vaccine Moderna și conținutul ambalajului
  COVID-19 Vaccine Moderna este o dispersie de culoare albă până la aproape albă, furnizată într-un
  flacon din sticlă, prevăzut cu dop de cauciuc și sigiliu de aluminiu.
  Mărimea ambalajului: 10 flacoane multidoză
  Deținătorul autorizației de punere pe piață:
  MODERNA BIOTECH SPAIN, S.L.
  Calle Monte Esquinza 30
  28010 Madrid
  Spania
  Fabricantul:
  Rovi Pharma Industrial Services, S.A.
  Paseo de Europa, 50
 1. San Sebastián de los Reyes
  Madrid, Spania
  Pentru orice informații referitoare la acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentatul local al
  deținătorului autorizației de punere pe piață.
  België/Belgique/Belgien
  Tél/Tel: +3280038405
  Lietuva
  Tel: +37080023365
  България
  Teл.: +3598002100471
  Luxembourg/Luxemburg
  Tél/Tel: +35280026532
  Česká republika
  Tel: +800050719
  Magyarország
  Tel.: +3680088442
  Danmark
  Tlf: +4580830153
  Malta
  Tel: +35680062397
  Deutschland
  Tel: 08001009632
  Nederland
  Tel: 8004090001
  Eesti
  Tel+3728000032166
  Norge
  Tlf: 80031401
  7
  Ελλάδα
  Τηλ: +308003212876
  Österreich
  Tel: +43800232927
  España
  Tel: 900031015
  Polska
  Tel.: +488003211487
  France
  Tél: 0805543016
  Portugal
  Tel: 800210256
  Hrvatska
  Tel: 8009614
  Ireland
  Tel: +3531800851200
  România
  Tel: +40800630047
  Slovenija
  Tel: +38680488802
  Ísland
  Sími: 8004382
  Slovenská republika
  Tel: +421800105207
  Italia
  Tel: +39800141758
  Suomi/Finland
  Puh/Tel: +358800413854
  Κύπρος
  Τηλ: +35780077065
  Sverige
  Tel: +4620127022
  Latvija
  Tel: +37180005882
  United Kingdom (Northern Ireland)
  Tel: 08000857562
  Acest prospect a fost revizuit ultima oară în {LL/AAAA}.
  Acest vaccin a primit „aprobare condiționată”. Aceasta înseamnă că sunt așteptate date suplimentare
  referitoare la acest vaccin.
  Agenția Europeană pentru Medicamente va revizui cel puțin o dată pe an informațiile noi privind acest
  vaccin și acest prospect va fi actualizat, după cum va fi necesar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.