Regulament obligatoriu pentru școli. Ce NU trebuie să lipsească din fiecare clasă

Instalaţiile utilitare aferente construcţiilor (electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiţionare, de apă, canalizare, paratrăsnet, curenţi slabi etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de izbucnire a incendiilor şi/sau de propagare a focului.

– Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalaţiile, dispozitivele, aparatele, maşinile şi utilajele cu care sunt echipate şi dotate construcţiile se vor utiliza, exploata şi întreţine în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de funcţionare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora.

– Exploatarea sistemelor, instalaţiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, maşinilor şi utilajelor, de orice categorie cu defecţiuni, improvizaţii sau fără protecţia corespunzătoare faţă de materialele sau substanţele combustibile din spaţiul în care sunt utilizate, este interzisă.

– În sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivităţi şi în general, în incintele amenajate pentru activităţi cu public, se interzic:
* accesul cu produse şi/sau substanţe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;
* accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană stabilită şi declarată.

– Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unităţi şi se realizează prin dispoziţia scrisă a persoanei fizice cu atribuţii de conducere.

– Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare – FUMATUL INTERZIS – realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.

– Este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri.

– Locurile şi zonele în care se aplică această interdicţie se stabilesc şi se marchează potrivit instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unităţi.

– Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uşi, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tempon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure atât posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, cât şi circulaţia lesnicioasă, atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizează în caz de incendiu.

Citeste și:  Papa Francisc începe o călătorie de şase zile în Republica Democrată Congo şi Sudanul de Sud

– De regulă, deschiderea uşilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior.

– În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenţie.

– Uşile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să fie prevăzute cu indicatoare si inscripţii corespunzătoare, menţinându-se descuiate pe toată durata programului de activitate.

– Accesul la hidranţi, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuţie etc., trebuie lăsat liber pentru ca în caz de pericol să se poată interveni nestânjenit.

– Sunt interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu materiale care să reducă lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutăţească situaţia iniţială.

– Planurile de evacuare şi cele de intervenţie vor fi reactualizate şi reafişate, conform reglementărilor specifice.

– Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de semnalizare (acustice şi optice) care să asigure anunţarea (alarmarea) personalului şi alertarea personalului de intervenţie.

– Totodată, se va asigura posibilitatea de alertare în cel mai scurt timp şi a forţelor de intervenţie prevăzute în planurile de intervenţie (prin telefon, radiotelefon, curier etc.).

– Personalul va fi instruit pentru a cunoaşte mijloacele de alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum şi codul de semnale stabilit.

– Instalaţiile de semnalizare a incendiilor se vor menţine în permanenţă în stare de funcţionare. Exploatarea, întreţinerea, revizia şi repararea acestora se asigură de către personal atestat, respectându-se prevederile proiectelor de execuţie, instrucţiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

Citeste și:  Campania "Taximetriști" desfășurată de Kiss Fm a ajuns și la Brașov

– Toate instalaţiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor (cu apă, spumă, pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi întreţinute în bună stare de funcţionare, asigurându-se în mod permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor, precum şi dotarea corespunzătoare a acestora cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu.

– Se va asigura în permanenţă accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine, hidranţi interiori şi exteriori, staţii de pompe, rampe de alimentare etc), precum şi la celelalte instalaţii şi mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzătoare.

– Pentru asigurarea intervenţiei operative în caz de incendiu este obligatorie amplasarea în sălile de cursuri a 1-2 stingătoare de incendiu. La amplasarea stingătoarelor de incendiu se vor avea în vedere următoarele cerinţe:
* locurile de amplasare să fie vizibile, uşor accesibile şi la distanţe optime faţă de focarele cele mai probabile;
* înălţimea de montare să fie accesibilă;
* să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

– Sistemele, instalaţiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, maşinile şi utilajele se exploatează (utilizează) în condiţiile prevăzute în instrucţiunile puse la dispoziţie de producători ori furnizori sau în instrucţiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât că nu creeze riscuri de incendiu. Se interzice folosirea acestora în următoarele împrejurări:
* cu improvizaţii care să prezinte risc de incendiu şi/sau explozie;
* fără asigurarea protecţiei la foc corespunzătoare faţă de materialele şi substanţele combustibile existente în spaţiul în care sunt utilizate;
* lăsarea lor în funcţiune peste programul stabilit sau fără supraveghere, în cazurile în care instrucţiunile specifice interzic acest lucru.

– Instalaţiile de protecţie contra trăsnetului se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se buna funcţionare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pământ etc).

Citeste și:  Peste 600 de oameni au fost salvaţi de pe munte de către salvamontiştii braşoveni, în anul 2022

Reguli şi măsuri de siguranţă pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor didactice / personal auxiliar în cazul producerii unor situaţii de urgenţă

– În sălile de cursuri nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcţie de destinaţia construcţiilor în care acestea sunt amplasate (grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale şi postliceale, instituţii de învăţământ superior ori alte categorii de clădiri publice).

– Covoarele, mochetele, preşurile etc. utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.

– La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de circulaţie corespunzător direcţionate şi se va ţine seama de recomandările normativului de proiectare şi cele ale normelor specifice.

– Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu.

– Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiţii de siguranţă se vor lua următoarele măsuri:
* conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;
* pe tot timpul desfăşurării activităţilor în aceste săli, uşile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere;
* se va controla şi asigura în permanenţă bună funcţionare a instalaţiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizaţiile şi neregulile constatate;
* traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător, cu indicatoare standardizate;
* controlul şi asigurarea funcţionării în permanentă a iluminatului de siguranţă din clădiri;
* stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operaţiunile de evacuare a utilizatorilor şi a bunurilor material de valoare în caz de incendiu;
* în caz de incendiu, evacuarea utilizatorilor se asigura obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul/ planurile de evacuare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.