Restricții de circulație pentru Pasajul Fartec

Marți, în comisia de circulație au fost avizate o serie de restricții de circulație în zona pasajului Fartec, necesare executării lucrărilor de consolidare.

Astfel, începând cu data de 1 septembrie se vor introduce următoarele restricții de circulație:

1. Accesul de pe pasajul Fartec spre cartierul Bartolomeu și spre cartierul Tractorul (peste pasajul Independenței) pe breteaua care pleacă din pasaj, la dreapta, pe rampa de coborâre (direcția spre Leroy Merlin) va fi interzis. Cei care vor să ajungă în Bartolomeu sau în Tractorul vor circula până la sensul giratoriu de la Leroy Merlin, apoi se vor întoarce pe celalat sens și vor intra pe breteaua din față de la Transgaz-Nelsand pe str. Grigore Ureche, spre sensul giratoriu de la str. Buzești cu pasajul Independenței. Această restricție este necesară pentru a se executa lucrările de consolidare a pilei 11, în condiții de siguranță.

2. Va fi restricționată circulația pe una dintre cele două benzi ale bretelei care face legătura între b-dul Griviței și str. Stadionului, în direcția de mers Griviței-Stadionului, această restricție se va aplica doar în zona pasajului. Ca și în cazul restricției de la punctul 1, și în acest caz este vorba de derularea unor lucrări de consolidare a unei pile (pilon/picior pasaj). În cazul ambelor restricții, firma care execută lucrarea de consolidare (Recon SA) trebuie să asigure presemnalizarea și semnalizarea acestor interdicții. În acest moment se lucrează la cofrarea culeii 1 (cea dinspre oraș) și la cofrarea riglei de la pila 2. culeee – Infrastructura care se execută la capătul unui pod pentru a prelua sarcinile transmise de suprastructura acestuia și a susține calea de acces pe pod; pilă – Picior de pod executat din zidărie, din piatră, din beton sau din metal, riglă – o consolă de beton armat care face legătura, transversal, între două pile.

Lucrările de reparații capitale ale pasajului Fartec au început în data de 1 septembrie 2015, în baza unui contract de lucrări încheiat cu Asocierea Sopmet SA Bucureşti, împreună cu Consal SRL din Braşov. Valoarea lucrărilor era de 7.651.374,20 lei, fără TVA. Termenul inițial pentru finalizarea lucrărilor era 1 septembrie 2017.
Pe parcursul derulării lucrărilor s-au constatat o serie de neconformități, legate de structura de rezistență și lucrările de consolidări care trebuiau executate.
S-a efectuat o nouă expertiză care a stabilit o serie de lucrări suplimentare pentru consolidarea pasajului. Având în vedere că aceste lucrări nu se încadrau ca valoare contractată, la sfârșitul anului 2017, a fost reziliat contractul cu asocierea mai sus menționată.
Până la data rezilierii, Asocierea Sopmet – Consal a executat următoarele lucrări:
La infrastructură:

 • îndepărtarea stratului de pământ vegetal şi depozitarea lui în vederea refolosirii,
 • identificarea reţelelor subterane din vecinătatea fundaţiilor la pilele ce se consolidează,
 • amenajarea platformelor tehnologice,
 • execuţia minipiloţilor pentru consolidarea fundaţiilor, cu excepţia pilei P6, adiacente liniei CF,
 • consolidarea fundaţiilor pilelor P1, P2, P4, P7, P8, P10, P12, P14, P15, prin execuţia minipiloţilor şi a scuturilor din beton armat pentru consolidarea radierelor,
 • cămăşuirea stâlpilor elevaţiei la pilele : P2, P4, P8, P10, P12, P14.
  La suprastructură:
 • devierea circulaţiei auto şi pietonale de pe podul în lucru pe podul alăturat,
 • desfacerea echipamentelor, parapete direcţionale şi de protecţie a pietonilor si a dispozitivelor de rost,
 • desfacerea căii, a bordurilor, trotuarelor şi hidroizolaţiei,
 • demolarea consolei trotuarului stânga,
 • demolarea plăcii de suprabetonare în zona rosturilor suprastructurii,
 • demolarea betonului de protecţie al ancorajelor la toate capetele de grinzi rămase,
 • protecţia anticorosivă a pieselor metalice ale ancorajelor,
 • protecţia rosturilor împotriva infiltrării cu ape din precipitaţii.
  Valoarea acestor lucrări a fost de 2.257.419,00 lei.
  În data de 25 septembrie 2018 a fost semnat un nou contract pentru finalizarea lucrărilor cu Asocierea S.C. Recon SA, ca lider asociere şi S.C. Prinfo SRL, ca asociat,
  Valoare contract: 9.193.514,51 de lei, fără TVA. Odată cu modificarea salariului minim pe ramura construcții, valaorea constractului a fost suplimentată cu suma de 175.185,81 lei.

Conform Raportului de Expertiză tehnică s-au prevăzut, în contract, următoarele categorii de lucrări :

 • consolidarea fundaţiei si cămăşuirea stâlpilor pilei P6
 • reparaţia cu mortare speciale a stâlpilor pilelor impare
 • reparaţia/ consolidarea riglelor pilelor si ambelor culei prin centuri cămăşuite si bare Macalloy sub fiecare reazem definitiv si sub dispozitivul antiseismic
 • reparaţia/ consolidarea zidurilor de garda si a zidurilor întoarse ale culeilor
 • demolarea plăcii de suprabetonare
 • continuizare suprastructurii pe cate 4 deschideri, prin executia antretoazele de continuitate si de capăt si a plăcii de suprabetonare pe lungimea continuizată
 • liftarea tablierului continuizat pe cate 4 deschideri si înlocuirea aparatelor de reazem din otel cu aparate de reazem din neopren
 • montarea echipamentelor pe pod, executia hidroizolaţiei si a straturilor caii pe pod
 • înlocuirea plăcilor de racordare si refacerea caii in spatele culeilor.

În faza de elaborare a proiectului tehnic s-a constatat necesitatea extinderii lucrarilor de reparaţii/consolidare si asupra altor elemente neavute in vedere in faza anterioara, atât ca urmare a constatării stării tehnice ale unor elemente in urma operaţiilor de demolare cat si din considerente de calcul structural in baza breviarului de calcul.
In baza rezultatelor Breviarului de calcul, s-a estimat ca prin Proiectul de Reparaţie capitală Pasaj B-dul Grivitei ( Fartec)- continuare lucrari, se pot asigura urmatoarele performante, superioare angajamentelor precedente, respectiv :
o Menţinerea capacitaţii portante a pasajului sub acţiunea încărcărilor permanente si utile din clasa E conf. STAS 1545-69, clasa de incarcare pentru care s-a făcut dimensionarea iniţiala a pasajului
o Asigurarea structurii la situatia de proiectare seismica conform SREN 1998-2 Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur. Poduri si a Anexei Naţionale.
o Prelungirea duratei de exploatare cu cel puţin 25 ani dupa executia tuturor lucrarilor proiectate
Asigurarea exigentelor mai sus menţionate, in conformitate cu legislatia si normele tehnice in vigoare au impus lucrari de consolidare suplimentare, dupa cum urmeaza :

 • consolidarea fundaţiei si elevaţiei pilei P11
 • consolidarea prin cămăşuire cu beton armat a stâlpilor pilelor P1,P7,P11, P15
 • consolidarea prin torcret si armatura de rezistenta a stâlpilor la pilele P3,P5,P9,P13
 • consolidarea prin suplimentarea secţiunii pereţilor la culeile C1 si C2 prin conlucrare cu beton armat
 • cămăşuirea integrala a fetelor laterale ale riglelor la toate pilele si culei, inclusiv consolidarea nodurilor de cadru dintre stâlpi si rigle.
 • Înlocuirea aparatelor de reazem din neopren prevăzute in oferta, cu aparate de reazem antiseismice din elastomeri cu miez de plumb pentru prevenirea fenomenului de rezonanta, perioada proprie de vibraţie rezultand de 1.6 sec , fata de valoarea de cca. 0.85 sec in cazul aparatelor de neopren clasice, foarte apropiata de perioada de vibraţie a amplasamentului de 0.7 sec, situatie ce poate conduce la colapsul structurii in situatia seismica mentionata din cauza apariţiei fenomenului de rezonanţă care amplifică efectele de degradare spre colaps. În abordarea proiectării reparaţiei capitale a pasajului s-au respectat întocmai cele două cerinţe de bază (2.2.2 şi 2.2.3 redate mai jos) privind rezistenţa la cutremure prevăzute în SR EN 1998-2 ȘI ANEXA NAȚIONALĂ aferentă, SR EN 1998-2/ NA:2010, evitând posibilitatea colapsului prin utilizarea unor aparate de reazem antiseismice (izolatori seismici).
  Având în vedere decizia de executare a acestor lucrări, valoarea inițială a contractului a fost diminuată, prin Note de renunțare, cu valoare de : 3.801.101,40 lei.
  În același timp, pentru a se executa lucrările suplimentare s-a încheiat, în luna iulie, un nou contract în valoare de : 7.746.911,20 lei.
  Valoarea consolidării acestui pasaj ajunge, astfel, la suma de 13.313.510,12 lei. Dacă s-ar fi luat decizia demolării și construirii unui nou pasaj, valoarea acestuia ar fi foat mult mai mare, ținând cont că numai lucrările de demolare pot ajunge la aproximativ 50% din valoarea unui nou pasaj.

Pana in prezent, Recon a executat lucrări in valoare de 2.432.373,45 lei:

 • Lucrari de demolare la placa de suprabetonare,
 • Lucrari de demolare la pile si rigle, antretoaze, culei, fundatii,
 • Lucrari de demolare grinda parapet pietonal,
 • Confectionare armaturi, montare conectori,
  Lucrarile de demolare au decurs anevoios deoarece, in multe zone, trebuia pastrata armatura si demolat doar betonul.

Conform contractului pentru lucrări suplimentare, termenul pentru finalizarea lucrăilor este de 9 luni, respectiv aprilie 2020. În urma discuțiilor cu executantul lucrărilor, acesta și-a luat angajamentul că se va circula pe acest pasaj până la finalul acestui an.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *