ROMATSA face recrutări: 2 posturi de meteorolog pentru Aeroportul Braşov

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA R.A. – DSNAR ARAD, cu sediul în Arad, Str. Henri Coandă nr. 29, Județul Arad, anunță organizarea unui concurs/examen cu personal din afara regiei pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de Meteorolog Aeronautic Tehnician în cadrul Biroului Meteorologic de Aerodrom – Amplasament BRAȘOV.

Condiţii de înscriere:

– Absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat;

– Fără antecedente penale;

– Stare de sănătate bună, dovedită prin Fișa de aptitudini (medicina muncii);

– Apt pentru lucrul în ture 12/36, 12/24, 12/48 sau în schimburi de 8 ore (ture de zi/noapte, lucru în zile de sâmbătă, duminică, sărbători legale).

Condiţii specifice:

* Persoanele admise în urma concursului/examenului vor trebui, premergător angajării la ROMATSA, ca o condiție obligatorie pentru angajare, să obțină:

a). Aviz medical pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt meteorolog aeronautic tehnician cu licență”;

b). Aviz psihologic pentru lucrul în siguranţa transporturilor „Apt meteorolog aeronautic tehnician cu licență”.

* Avizele de mai sus se pot obține doar de la o instituție medicală autorizată de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru efectuarea controalelor medicale de către personalul care lucrează în siguranța transporturilor, aceasta fiind o condiție obligatorie pentru obținerea licenței de meteorolog aeronautic tehnician, în conformitate cu reglementările naționale în vigoare.

* Neîndeplinirea condiţiilor de mai sus până la data de 27.06.2024 conduce la luarea în considerare de către RA ROMATSA – DSNAR Arad, în vederea ocupării postului, a următoarei persoane, în ordinea notelor finale, care îndeplineşte baremele și criteriile de selecție, în condițiile specifice descrise mai sus.

Citeste și:  Examenul de Bacalaureat 2024 continuă și astăzi, cu evaluarea competenţelor digitale

* Persoanele selecționate în urma concursului/examenului în vederea angajării:

– vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă (CIM) pe perioada determinată de 6 luni, fiind încadrate pe postul de muncitor necalificat în cadrul Serviciului Resurse Umane, cu timp parțial de muncă de 6 h/zi, perioadă în care vor urma un program de pregătire cu durata de o lună, desfășurat la București, în vederea obținerii licenței de Meteorolog aeronautic tehnician (MAT) Stagiar, în urma susținerii unui examen organizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

– În urma obținerii licenței de MAT Stagiar, salariații vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, pe funcția de MAT Stagiar în cadrul BMA Arad – Aplasament Brașov, cu normă întreagă de muncă de 8 h/zi, perioadă în care vor urma un program de pregătire în vederea obținerii licenței de Meteorolog Aeronautic Tehnician gradul II, în urma susținerii unui examen organizat de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR).

– În urma obținerii licenței, vor încheia cu RA ROMATSA – DSNAR Arad un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, pe funcția de MAT gradul II în cadrul BMA Arad – Amplasament BRAȘOV.

Citeste și:  Cum vor circula autobuzele RATBV în a doua zi de Rusalii

* La debutul perioadei de școlarizare, salariații vor încheia cu angajatorul un contract de școlarizare prin care se vor obliga să lucreze în subunitate pentru o perioadă de 3 ani de la data semnării CIM pe perioadă nedeterminată. În cazul în care salariatul nu obține licența pentru personal Meteorolog aeronautic tehnician stagiar până la finalul celor maximum 6 luni și respectiv Meteorolog aeronautic tehnician gr. II până la finalul celor maximum 12 luni (în total maximum 18 luni), contractul de muncă va înceta la expirarea acestuia, salariatul urmând să restituie contravaloarea înscrisă în contractul de școlarizare.

* Angajarea candidaților declarați admiși se va face de la data de 01.07.2024. În cazul în care acest lucru nu este posibil, angajarea se va face de la o dată ce se va stabili ulterior.

* De menţionat este că fiecare etapă a contractului individual de muncă încheiat pe perioadă determinată este maximă, fiecare se poate încheia înainte de termenul prevăzut în CIM, în cazul obținerii licenței de stagiar/MAT Gr. II, deci încadrarea pe perioadă nedeterminată se poate face mult mai devreme în realitate.

* În cazul în care nu mai sunt persoane care să îndeplinească baremele de selecţie şi criteriile menționate anterior, procesul de selecţie va fi reluat.

* DSNAR Arad nu asigură locuință persoanei declarate câștigătoare.

Citeste și:  Ședință consultativă privind sănătatea și ocuparea forței de muncă în județul Brașov

Înscrierea la concurs:

Pentru înscriere la concurs/examen candidații vor depune la DSNAR Arad un dosar care va conține:

– Cerere de înscriere la concurs/examen;

– Curriculum vitae;

– Copie după diploma de bacalaureat;

– Copie după documentul de identitate;

– Fișă de aptitudini – medicina muncii – „Apt meteorolog aeronautic tehnician”, „Apt lucru în tură”;

– Declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale.

Dosarul de înscriere se trimite prin e-mail la adresele: maria.szkokan@romatsa.ro și marius.lucaciu@romatsa.ro Pentru înregistrare/înscriere la concurs, dosarul se poate transmite și incomplet, urmând ca restul actelor să fie transmise cel mai tarziu până la data de 14.06.2024, ora 10:00.

Data-limită de transmitere a dosarului de înscriere este 14.06.2024, ora 10:00.

Actele transmise în copie prin e-mail vor fi prezentate în original, la data concursului, pentru verificarea conformității copiilor existente la dosar.

Concursul va consta în trei probe scrise, după cum urmează:

– Fizică – mecanica clasică, mecanica fluidelor, termodinamică;

– Matematică – algebră, geometrie, trigonometrie;

– Limba engleză.

Concursul/examenul se va desfășura în data de 17.06.2024 ora 10:00, în municipiul Brașov, la o locație ce va fi comunicată prin e-mail și telefonic, în timp util, fiecărui candidat.

Informaţii suplimentare privind tematica de concurs, bibliografia, afişarea rezultatelor, termenul de depunere a contestaţiilor şi alte informaţii necesare candidaţilor sunt disponibile pe site-ul ROMATSA aici: https://www.romatsa.ro/ro/a/cariera/anunt-concurs-extern-meteorolog-aeronautic-tehnician–amplasament-brasov–dsnar-arad-iunie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.