Ședintă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov. Ce proiecte importante se află pe ordinea de zi

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (2), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, aducem la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Braşov că şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Braşov va avea loc în ziua de 15 noiembrie 2019, orele 09.30, în sala de şedinţe a Consiliului, cu următorul, PROIECT AL ORDINII DE ZI :

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov – noiembrie 2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 – Cheltuieli sportive secţia de handbal la H.C.L nr. 66/28.02.2019 privind decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, pe anul 2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creşe Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public de Administrare Creşe Braşov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Lucrări de interconectare panouri solare în rețeaua de distribuție Astra Sud.” Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare/deviere rețea termică de transport zona Piața Dacia.” Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Extindere rețea termică de transport în vederea racordării Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov – Pavilion Tractorul.” Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 8. RETRAS – Proiect de hotărâre privind aprobarea plângerii prealabile formulate de S.C. Aro Palace S.A. împotriva H.C.L. nr. 540/30.08.2019 și revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 540 din 30.08.2019.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 9. RETRAS – Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 533/30.08.2019, 534/30.08.2019, 535/30.08.2019, 537/30.08.2019, 538/30.08.2019, 539/30.08.2019, 541/30.08.2019, 542/30.08.2019, 543/30.08.2019, 544/30.08.2019, 545/30.08.2019. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată, către Poliția Locală Brașov, a echipamentelor care compun „Sistemul integrat de dispecerizare, interconectare și monitorizare a sistemelor de antiefracție” (Dispecerat Central). Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 11. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului „Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov” și a cheltuielilor legate de proiect. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 13. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 414/2018 privind aprobarea participării Municipiului Braşov în calitate de partener în cadrul proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public – troleibuze”, de aprobare a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a unei achiziţii ocazionale, republicată. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții Complex multifuncțional – Sală Polivalentă Brașov. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 15. Proiect de hotărâre privind documentaţia de urbanism “P.U.D. – Construire două locuinţe individuale şi împrejmuire teren, str. Merilor nr. 3 M 3 Braşov”, beneficiari Drilea Adina Roxana, Busurcă Serghei şi Busurcă Livia.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea cotei părţi de 1/3 din imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 33, deţinută de Rican Tunde Clara. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului situat în Braşov, str. Carpaţilor f.n. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 18. Proiect de hotărâre privind preluarea din domeniul public al Statului Român şi din concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R” S.A. în domeniul public al Municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local Braşov a imobilului situat în Braşov, Pod rutier peste Timişul Sec. Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement și Parking a bunurilor situate în Poiana Brașov cu destinația de adăpost pentru utilaje și echipament domeniu schiabil.
  Inițiator: Primarul Municipiului Brașov.
 20. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub nr. 2036/06.09.2019 şi Decizia nr. 29/127/24.09.2019, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 29 din 09.06.2015, emisă de directorul Camerei de Conturi Braşov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuţie a acesteia.
 21. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub nr. 84.908/13.09.2019 şi Decizia nr. 7/132/04.10.2019, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 17.05.2019, emisă de directorul Camerei de Conturi Braşov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuţie a acesteia.
 22. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie înregistrat sub nr. 4.505/27.09.2019 şi Decizia nr. 20/135/23.10.2019, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 20 din 24.04.2015, emisă de directorul Camerei de Conturi Braşov, în vederea luării măsurilor care se impun pentru a asigura punerea în execuţie a acesteia.
Citeste și:  FC Braşov a răpus liderul! Stegarii s-au impus în Ghencea cu un eurogol marcat de Adi Chică-Roşă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.