Bălășescu Marius

Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Săcele

18 decembrie 2019

PROIECTUL  ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Săcele din data de  19 decembrie  2019: Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 21 noiembrie 2019 – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.       Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. Proiect de hotărâre privind […]

Read More