A luat ființă Alianţa „România Demnă si Puternică „

Astăzi 28 Decembrie 2018 s-au pus bazele Alianţei dintre Coaliţia Naţională pentru Modernizarea României si ARMIS prin încheierea unui Acord de Colaborare istoric pentru societatea românească.

Acordul are la bază nevoia societăţii românesti de unitate în fata multiplelor provocări interne si externe la adresa statului român. Momentul de constituire a Alianţei se identifică cu momentul preluării Presedinţiei Consiliului Uniunii Europene de către România, moment crucial pentru unirea mediului economic, social, cultural si academic românesc. Împreună vom depune toate eforturile valorificării acestei perioade de către România prin oferirea statului român a întregii expertize si experiente acumulate de către membrii celor două organizaţii umbrelă. În loc de orgolii si disensiune, CNMR si ARMIS vor promova unirea principalilor actori din economia, educaţia, arta si intelectualitatea românească indiferent de opţiunile politice, părerile sau opiniile fiecăruia.

Astfel, in cadrul unei ceremonii oficiale, Alexandru Cumpanasu în calitate de Presedinte CNMR si Bobby Păunescu în calitate de Presedinte ARMIS au semnat Acordul de Colaborare pentru înfiinţarea Alianţei „România Demnă si Puternică. „

Acordul Alianţei „România Demnă si Puternică ” se fundamentează pe următoarele Principii, Obiective fondatoare si Acţiuni primordiale:

CNMR si ARMIS vor dezvolta acţiuni, evenimente, proiecte, strategii, planuri pentru modernizarea si dezvoltarea României;

Cele doua organizaţii umbrela si membrii acestora îsi păstrează independenţa totală si îsi sprijina iniţiativele comune numai prin consens;

CNMR si ARMIS vor pune la dispozitia tuturor instituţiilor statului intreaga expertiză a membrilor lor persoane fizice sau juridice. În acelasi timp Alianţa va veghea la buna guvernare si va penaliza acele abateri de la principiile bunei guvernări;

CNMR si ARMIS susţin si apără respectarea integrităţii teritoriale precum si caracterul naţional, unitar si indivizibil al statului român. Alianţa va veghea la respectarea simbolurilor naţionale prevăzute în Constituţie si la penalizarea derapajelor;

Alianţa va realiza prin intermediul experţilor CNMR si ARMIS analize, studii, cercetări în vederea fundamentarii de propuneri pentru o guvernare mai bună pe care le va pune la dispoziţia decidentilor politici si administrativi;

Exercitarea de către România a Presedinţiei Consiliului Uniunii Europene va reprezenta un obiectiv important pentru Alianţă, care va acţiona pe domenii importante precum:

absorbţia fondurilor europene din actualul exerciţiu financiar si participarea la negocierea viitorului Acord de Finanţare multianual 2020 – 2027;

economia românească si promovarea/dezvoltarea capitalului autohton;

propunerea de obiective ale României pe aceasta perioada, inclusiv negocierea unei poziţii cât mai importante în cadrul executivului European;

susţinerea si dezvoltarea parteneriatelor strategice ale României la nivel international;

alte obiective importante pentru aceasta perioadă.

Cele două organizaţii umbrelă si membrii lor îsi vor păstra deplina independenţă urmând ca măsurile ce vor fi promovate în comun să fie agreate prin consens. Fiecare dintre cei 2 actori ai Alianţei îsi desfăsoară activitatea ca si până acum însă pentru binele românilor ne vom uni eforturile în cât mai multe domenii.

Cele două părţi sunt:

CNMR ca organizaţia cu cea mai mare diversitate si reprezentare la nivelul societăţii românesti de astăzi prin membrii săi (Camera de Comerţ si Industrie, Consiliul Naţional al Rectorilor, Consortiile universitare, Confederaţii sindicale; federaţii si sindicate din învăţământ, Federatia Asociatiilor de Părinţi, organizaţii reprezentative din domenii precum: ordine publică, armată, securitate naţională, protecţia mediului, sănătate, economie, sanitar-veterinar, protecţiei drepturilor consumatorului (Info Cons), agricultura, Organizatia Naţională de Acreditare, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, patronate si federaţii patronale din zone diverse de la cercetare până la resurse minerale, organizaţii profesionale precum CAFR precum si o multitudine de personalităţi ale mediului cultural, istoric, artistic si folcloric (Ex.: Dorel Visan, Tudor Gheorghe, Florian Bichir, Eugen Simion, Gheorghe Turda, Aneta Stan, Nicolae Voiculet, etc), fosti ministri si experti recunoscuţi, filiale judeţene si regionale si care activează cu succes de 4 ani, in beneficiul cetăţenilor României si al românilor.

ARMIS de cealaltă parte, formată din organizaţii importante din zona patronala si nu numai dintre care amintim:
Confederaţia Patronala UGIR – cea mai mare si reprezentativă din România în care îsi desfăsoară activitatea peste 500.000 de angajaţi si reprezintă patronate precum: Confindustria România, Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii – F.P.S.C., Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice – PALMED, Patronatul Difuzorilor de Presă, Patronatul Furnizorilor de Servicii Medico-Dentare din România, Asociaţia Producătorilor din Industriile Creative – APIC, Federaţia Naţională a Dealerilor de Automobile din România – F.N.D.A.R., Federaţia din Industria Hotelieră din România – F.I.H.R., Patronatul Presei din România, Asociaţia Oamenilor de Afaceri Turci – TIAD, Asociaţia Organizatorilor de Sloturi – ROMSLOT, Asociaţia Patronală a Editorilor Locali din România – APEL, Asociaţia pentru Pensiile Administrate Privat din România – APAPR, Patronatul Organizatorilor de Pariuri din România, Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO, Asociaţia italo-română a oamenilor de afaceri – INSIEME, Asociaţia Profesională a Patronatelor din Administraţia Locală – APPAL, Asociaţia IMM-urilor Vâlcea, Asociaţia Patronală a Serviciilor Externe de Prevenire si Protecţie – APSEPP, Asociaţia Consultanţilor din România pentru Accesarea Fondurilor Europene – ACRAFE, Ordinul Consilierilor Juridici din România, Asociaţia Profesionistilor de Turism din România – APTR, Uniunea Naţională a Experţilor în Legislaţia Muncii – U.N.E.L.M., Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri, Asociaţia Română de Franciză, Uniunea Patronatelor Independente din Medicina de Familie ;
Patronatul Naţional Român. PNR, care s-a infiintat pe 01 iunie 1990, fiind astfel prima organizatie patronala din Romania. PNR este organizatie patronala independenta, reprezentativa la nivel national, care reuneste patroni individuali si federatii patronale din toate ramurile de activitate economica si sociala, avand in prezent filiale judetene in 35 de judete si in Municipiul Bucuresti. Sunt afiliate la PNR Federatia Operatorilor Romani din Transporturi (FORT), Patronatul Serviciilor de Securitate (PSS), Asociatia Patronala a Producatorilor, Importatorilor si Furnizorilor de Dispozitive Medicale, Federatia Patronilor din Turism, etc;
Confederaţia Naţională a Patronatului Român, înfiinţată în anul 1992 si care reprezintă peste 300.000 de angajati in sectorul privat având drept membrii: Asociaţia Armatorilor Portuari Fluviali din România, Federaţia Patronala a Transportatorilor din România, Federaţia Patronatelor din Bucuresti, Federaţia Patronatelor din Industria Usoară, Federaţia Patronatelor din Turismul Romanesc, Federaţia Naţională a Patronatului Medico-farmaceutic Român, filialele judeţene CNPR, Liga Patronatelor din Întreprinderile Mici si Mijlocii, organizatia patronala: „Operatorul Portuar Constanta”, Patronatul Drumurilor din România, Patronatul Român din Cercetare si Inovare, Patronatul Serviciilor de Spălat si Curăţat Chimic, Patronatul Serviciilor Private din România, Uniunea Patronatelor din Romania: „Business-Romania”;
Corpul Experţilor Contabili si Contabililor Autorizaţi din România – C.E.C.C.A.R; Federaţia Patronatelor din Cinematografie.

Astfel, CNMR si ARMIS vor acţiona împreună pe teme de importanţă deosebită pentru societatea românească în consonanţă cu principiile asumate mai sus.

Alianţa „România Mândră si Puternica” reprezintă acum cel puţin 50% dintre contribuabilii la bugetul de stat si peste 1,5 milioane de angajaţi în sectorul privat românesc adaugandu-se celor peste 5 milioane de romani reprezentati de CNMR.

CNMR si ARMIS vor acţiona cu precădere pentru susţinerea actorilor economici români fără a exclude sau a ne poziţiona împotriva capitalului străin ci împotriva discriminării pozitive create de multe ori în defavoarea capitalului autohton. Alianţa reprezintă si majoritatea actorilor sistemului de învăţământ urmând a acorda o atentie sporită acestui sector, cu precădere corelării prin colaborarea tuturor actorilor, a programei scolare si programelor de formare cu nevoia reală din piaţa muncii. De asemenea CNMR reprezintă în prezent peste 70 % dintre beneficiarii de fonduri de la UE. Odată cu alăturarea ARMIS si membrilor săi, noua alianţă va reprezenta peste 90% dintre beneficiarii privaţi sau ai administraţiei publice locale de fonduri europene. Vom juca astfel un rol determinant în simplificarea procedurilor si susţinerea Ministerului Fondurilor Europene cu expertiză pentru cresterea absorbţiei si negocierea unui nou Acord de Finanţare Multianual 2020 -2027 în concordanţă cu adevăratele nevoi ale României.

Un alt exemplu îl va reprezenta exercitarea de catre Romania a Presedinţiei Consiliului UE, CNMR si ARMIS urmând a depune toate eforturile iniţierii si susţinerii de acţiuni concrete si obiective comune în această perioadă prin unitatea societăţii românesti în raport cu partenerii europeni si susţinerea statului român în atingerea intereselor sale, inclusiv în ceea ce priveste reprezentarea României în noul executiv al Uniunii Europene.

„Alăturarea ARMIS si membrilor săi într-un efort comun cu CNMR de susţinere a României, de apărare a valorilor si identităţii naţionale, de promovarea capitalului autohton, oferirea de expertiză statului român si tuturor instituţiilor sale în toate domeniile, reprezintă un mare pas înainte în efortul CNMR de a moderniza si dezvoltă România. Prin acest parteneriat se spulberă un mare mit antiromânesc: acela al divizării românilor si imposibilităţii de a se uni pentru susţinerea unor iniţiative comune. Cred cu tărie că împreună cu Bobby în calitate de Co-Presedinte al Alianţei si cu membrii ARMIS atât de reprezentativi la nivelul societăţii, CNMR si membrii săi vor continua efortul unirii românilor pregătiţi să îsi dedice viaţa României si să construiască expertiză în domenii esenţiale pentru o Românie modernă si puternică” , a declarat cu ocazia semnării Acordului, Presedintele CNMR Alexandru Cumpănasu

„Alături de Alexandru si colegii din CNMR voi depune toate eforturile pentru unirea tuturor celor care îsi doresc o Românie demnă si puternica. În calitate de Presedinte ARMIS respect efortul depus de CNMR până în prezent pentru unirea cât mai multor organizaţii si personalităţi in jurul unor principii comune. Consider ca mediul de afaceri românesc merită să fie ascultat si să ofere expertiză statului român si în acelasi timp sunt sigur că vom acorda împreună o atentie specială parteneriatelor strategice ale României în plan extern. Vreau sa dau in acelasi timp un mesaj de deschidere si prietenie către orice alte organizaţii sau personalităţi care doresc să se alăture acestei iniţiative non-politice”, a declarat Presedintele ARMIS, Bobby Păunescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.