Anunţ public privind Etapa I – Elaborare studii de fundamentare – pentru actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Braşov

Urmare a finalizării procedurii de achiziţie publică şi semnării contractului de prestări servicii încheiat cu Asocierea SC Eco Maps SRL-IHS România SRL, Consiliul Judeţean Braşov face cunoscut publicului demararea procedurii de elaborare a documentaţiei „Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov”, respectiv Etapa I – Documentare şi întocmire studii de fundamentare.

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov este o documentaţie cu caracter director, actualizarea acestuia presupune ca pe baza unei analize socio-economice să se elaboreze un document complex, realizat de o echipă multidisciplinară, cu experienţă în elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului, întocmit în urma unui proces participativ de planificare strategică, cu consultarea şi implicarea tuturor factorilor interesaţi.

În Etapa I, fundamentarea propunerilor din cadrul documentaţiei „Actualizare PATJ Braşov” se va realiza pe baza studiilor de fundamentare, care sunt lucrări de specialitate ce vor face o analiză a situaţiei existente, vor evidenţia disfunctionalităţile şi priorităţile de intervenţie, vor face propuneri de eliminare/diminuare a disfunctionalităţilor, prognoze, scenarii sau alternative de dezvoltare, abordând următoarele domenii-ţintă:

 • 1. localizarea geografică, cadrul natural, mediul, zonele de risc;
 • 2. identificare/protejare patrimoniu natural şi construit, peisaje;
 • 3. dezvoltarea reţelei de localităţi;
 • 4. dezvoltarea infrastucturii tehnice majore (reţele naţionale de transport gaze, electricitate, reţele de telecomunicaţii, reţele majore de transport apă, amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industrială, reţele canale îmbunătăţiri funciare etc.);
 • 5. structura socio-demografică a judeţului Braşov;
 • 6. dezvoltarea căilor de comunicaţii şi transport – aeroport, autostrăzi, drumuri naţionale (DN), drumuri judetene (DJ);
 • 7. structura activităţilor economice;
 • 8. zonificarea teritoriului şi contextul teritorial, interjudeţean, regional şi naţional – identificarea unor axe de dezvoltare, coridoare de dezvoltare urbană şi rurală, identificarea unor poli de creştere care pot genera forme de dezvoltare urban-rural, identificarea de oraşe-poartă în cadrul sistemului de transport operaţional intermodal, studiul zonei metropolitane a municipiului Braşov, identificarea de noi zone periurbane şi zone funcţionale montane.
Citeste și:  Brașovean înșelat prin Metoda Accidentul „de fiul său, Dan”

Studiile de fundamentare vor ţine cont de cerinţele, opiniile, disfuncţionalităţile, nevoile şi preferinţele legate de dezvoltarea teritorială a judeţului Braşov, colectate de la grupurile-ţintă identificate de către Consiliul Judetean Braşov, cât şi de cele formulate de alte persoane fizice şi juridice interesate.

În acest context, CJ Braşov invită publicul interesat (persoane fizice şi juridice) să transmită propuneri, opinii şi sugestii cu privire la dezvoltarea teritorială a judeţului Braşov pe cele opt domenii-ţintă identificate.

Propunerile, opiniile şi sugestiile vor fi transmise Consiliului Judeţean Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, Municipiul Braşov, Judeţul Braşov, în perioada 21 noiembrie – 15 decembrie, prin:

 • scrisori depuse la registratura Consiliului Judeţean Braşov, de luni până joi, între orele 8:00-16:00 şi vineri, între orele 8:00-14:00;
 • scrisori transmise prin poştă pe adresa Consiliului Judeţean Braşov (cu data de trimitere în termenul limită comunicat);
 • scrisori transmise prin poşta electronică pe adresa patj@cjbrasov.ro
Citeste și:  Cinci echipamente de ultimă generaţie vor completa dotările Unității de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului Judeţean Braşov

Responsabil privind informarea şi consultarea publicului conform Art. 9 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2701/2010 este Adina Ştefan, consilier superior, Direcţia Arhitect-şef, Serviciul Autorizaţii, Avize, Disciplina în Construcţii, tel. 0268/410777 int. 108, email: adina.stefan@cjbrasov.ro

Propunerile, opiniile şi sugestiile sunt utile în vederea întocmirii studiilor de fundamentare necesare actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Braşov.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.