CNSU a adoptat hotărârea privind începerea școlii cu prezență fizică

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, 3 februarie 2021, Hotărârea numărul 5, privind propunerea reluării activităților ce impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.
Prin această hotărârea sunt propuse scenariile privind activitatea instituțiilor de învățământ și este stabilit modul în care autoritățile acționează în cazul în care incidența scade sau crește și duce ca o localitate să intre într-un alt scenariu.
De asemenea, este adoptată propunerea de elaborare a unui act normativ prin care să fie instituită măsura complementară a suspendării activității pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19.

HOTĂRÂRE nr. 5 din 03.02.2021
privind propunerea reluării activităților ce impun prezența fizică a preșcolarilor și
elevilor în unitățile de învățământ și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în
contextul pandemiei de COVID-19
Având în vedere analiza situației epidemiologice la nivel național la data de
03.02.2021,
luând în considerare trendul descendent al numărului de persoane infectate pe
teritoriul național din ultima perioadă,
în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare
desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr.
21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările
și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014
privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații
Speciale de Urgență,
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – (1) Se propune reluarea activităților care impun prezența fizică a
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, după următoarele scenarii:
a) Scenariul verde – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori – activitățile care
impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în
unitățile de învățământ sunt permise pentru toate categoriile de
antepreșcolari, preșcolari și școlari;
b) Scenariul galben – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mare de 1/1.000 dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor,
Pagina 2 din 2
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru
toți antepreșcolarii și preșcolarii, elevii claselor din învățământul
primar, precum si pentru elevii claselor terminale din învățământul
gimnazial, liceal, profesional si postliceal;
c) Scenariul roșu – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
localitate este mai mare de 3/1.000 – activitățile care impun prezența
fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ
sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, precum și
pentru elevii claselor din învățământul primar.
(2) Se propune ca, indiferent de scenariile prevăzute la alin. (1), stagiile de
pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal,
profesional și profesional dual, să se desfășoare cu prezența fizică, respectând
procedurile privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de
stagii de pregătire practică și prevederile Ordinului comun al Ministrului Educației și
Cercetării și Ministrului Sănătății.
(3) Se propune ca decizia cu privire la modalitatea de desfășurate a activităților
ce presupun prezența fizică a studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior,
se ia de către conducătorii acestora, în baza autonomiei universitare.
(4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale, nu
sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în
unitățile de învățământ.
(5) În situația modificării ratei de incidență cumulată, care determină încadrarea
într-un alt scenariu din cele prevăzute la alin. (1), constatarea și modificarea
scenariului se face în condițiile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Ordinului comun al
Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății.
Art.2 – Se propune ca activitățile ce presupun prezența fizică a elevilor în
unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și
Ministerului Apărării Naționale, să fie gestionate în funcție de analiza situației
epidemiologice realizată la nivelul ministerelor din care fac parte și stabilite prin decizii
ale conducătorilor acestora, fără a le fi aplicabile prevederile art. 1.
Art.3 – Se propune elaborarea unui act normativ prin care să fie instituită
măsura complementară a suspendării activității, pe o perioadă determinată, pentru
operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii
COVID-19.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului
Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine
și acte administrative ale conducătorilor acestora.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

Citeste și:  DRDP Brașov: Starea drumurilor naționale în Regiunea Centru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.