CNSU a cerut prelungirea stării de alertă pe teritoriul României cu încă 30 de zile!

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a adoptat luni hotărârea privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2 aplicate până în prezent.

Hotărârea va fi supusă aprobării Guvernului în şedinţa de marţi.

Starea de alertă ar urma să fie prelungită cu încă 30 de zile începând cu data de 13 ianuarie.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE
APLICA PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

 1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a
  serviciilor voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele
  județene/București-Ilfov pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de
  către Direcția generală de poliție a Municipiului București/inspectoratele județene
  de poliție.
 2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor
  rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale
  pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii
  vulnerabile și stabilirii programului de lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de
  sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.
 3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și
  organiza programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și
  cu respectarea normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea
  la nivelul acestor servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor
  de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile
  competente.
 4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor
  centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a
  Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor
  județene/al municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.
 5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție
  în spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele
  de transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în
  condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
  interne.
 6. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din
  Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în
  situaţii de risc epidemiologic şi biologic.
 7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de
  sănătate publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de
  specialitate şi auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de
  îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi
  adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile.
 8. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și
  desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de
  întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale,
  științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor
  organizate și desfășurate potrivit punctelor 09-25.
 9. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor
  sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau
  private.
 10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive,
  constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
  teritoriul României pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun
  al ministrului tineretului și sportului și ministrului sănătății.
 11. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori,
  numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului
  și al ministrului sănătății.
 12. În condițiile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
  legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine
  acoperite sau aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise
  sunt permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel
  încât să se asigure minimum 7 mp/persoană.
 13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
  studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau
  concerte, școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale
  în aer liber se desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al
  ministrului culturii și al ministrului sănătății.
 14. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
  instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului
  până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în
  ultimele 14 zile a cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu
  1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea
  maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
  județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
  și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 15. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drivein sunt permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele
  14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă
  ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de
  până la 3 persoane, iar organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor,
  concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt
  permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune,
  aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum şi cu purtarea
  măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde
  incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de
  locuitori.
 16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective,
  se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor
  de protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
  ministrului afacerilor interne.
 17. În condițiile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu
  participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se
  desfășoară respectiva activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au
  domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară aceste activități.
 18. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive
  desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel
  mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al
  ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul
  mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
 19. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei
  porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de
  persoane.
 20. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,
  botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea,
  saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de
  evenimente.
 21. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,
  botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea,
  saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de
  evenimente.
 22. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri
  pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri
  europene, cu participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și
  de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate
  publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății.
 23. Se propune menținerea organizării activităților specifice instituțiilor cu
  atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber,
  doar sub supravegherea unui medic epidemiolog.
 24. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din
  domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare
  acreditate în România, în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de
  minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de
  protecție sanitară.
 25. Organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de
  maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
  a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către
  toți participanții;
  b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
  spațiul în care se desfășoară mitingul;
  c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și
  asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
  d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
  perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;
  e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea
  contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 26. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților
  pentru persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu
  aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 27. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru
  toate persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300-05
  00, cu
  următoarele excepții motivate de:
  a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi
  locul/locurile de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
  b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici
  realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
  c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau
  efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum
  ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
  persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
  călătoriei;
  d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului,
  asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui
  membru de familie.
 28. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 27
  lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor
  abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o
  declaraţie pe propria răspundere.
 29. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 27
  lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor
  abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
 30. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 28 și 29, trebuie să
  cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului
  activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
 31. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin
  punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu
  următoarele excepții:
  a) membri de familie ai cetăţenilor români;
  b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene
  sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în
  România;
  c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un
  document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document
  echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii
  Europene;
  d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
  de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în
  domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte
  categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de
  transporturi necesare;
  e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor
  internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni
  permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate
  asigura ajutor umanitar;
  f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei
  consulare;
  g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
  h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive
  umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr.
  604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire
  a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de
  examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre
  statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid,
  precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;
  i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
  j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este
  necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
  desfăşurată în străinătate;
  k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal
  navigant maritim şi fluvial;
  l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii
  sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
  m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau
  audiovizual, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale

  care se derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite
  sau a unor documente justificative.
 32. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
  pct. 31 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți
  în state terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor
  temporare asupra călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
 33. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr.
  136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de
  risc epidemiologic şi biologic.
 34. Se propune menținerea competenței de adoptare a măsurii suspendării
  zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țări care nu
  fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de
  Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin
  hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
 35. Sunt exceptate de la prevederile pct. 34 următoarele categorii de zboruri:
  a) efectuate cu aeronave de stat;
  b) de transport marfă și/sau corespondență;
  c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
  d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la
  solicitarea unei autorități publice din România;
  e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
  operatorilor economici stabiliți în România;
  f)aterizări tehnice necomerciale;
  g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
  h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
  i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni
  străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
  Române și al autorității competente din statul de destinație;
  j)efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul
  Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor
  Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
  k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
  conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter),
  pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3
  la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul
  Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării
  sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020)
  1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România,
  cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din
  statul de destinație.
 36. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de
  persoane prin servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate,
  potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau
  pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
 37. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a
  următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
  37.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.

  37.2 la frontiera româno-bulgară:
  a) Lipnița, județul Constanța;
  b) Dobromir, județul Constanța;
  c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
  37.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția
  traficului de marfă).
  37.4 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul
  Botoșani;
  37.5 la frontiera româno-sârbă:
  a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
  b) Vălcani, județul Timiș;
  c) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de
  marfă);
  d) Lunga, județul Timiș;
  e) Foeni, județul Timiș.
 38. Se propune menținerea programului cu publicul a operatorilor economici
  care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor
  alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
  cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
  spațiului şi doar în intervalul orar 06
  00-2300
  , în județele/localitățile unde incidența
  cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de
  locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar
  0600-2300
  , dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate
  este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă
  la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 39. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor
  din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50%
  din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2300
  , în
  județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai
  mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea
  maximă a spațiului și doar în intervalul orar 0600-2300 dacă incidența cumulată în
  ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică
  sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor
  unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori
  în ultimele 14 zile.
 40. Măsurile prevăzute la pct. 38 şi 39 se aplică şi operatorilor economici care
  desfăşoară activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care
  sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul
  temporar sau permanent.
 41. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 38 și
  39 este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea
  produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în
  spațiile respective.
 42. Operatorii economici prevăzuți la pct. 38 și 39 vor respecta obligațiile
  stabilite prin ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei,
  antreprenoriatului şi turismului.
 43. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
  alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în
  exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 40, cu
  asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6
  persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de

  protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului
  economiei, antreprenoriatului şi turismului și al președintelui Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.
 44. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri,
  cluburi și discoteci.
 45. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de
  comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private,
  să îşi organizeze şi să desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500-2100
  .
 46. Prin excepţie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100-05
  00, operatorii
  economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare
  la domiciliu.
 47. Prin excepţie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100-0500
  , unităţile
  farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu,
  precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care
  utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
  conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care
  utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot
  desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de
  protecţie sanitară.
 48. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți
  operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri,
  precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.
 49. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
  comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și
  protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită
  pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și
  privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
  pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, în
  condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii,
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 50. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor
  comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor
  de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau
  punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și
  modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
  operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și
  pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce
  activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile stabilite prin ordin comun
  al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului
  afacerilor interne.
 51. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor
  de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de
  transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de
  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
  și personalului ce activează în domeniul transportului rutier, în condițiile stabilite
  prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății
  și al ministrului afacerilor interne.
 52. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu
  respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de
  transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport
  persoane, gradul și modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de
  conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
  informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
  și personalului ce activează în domeniul transportului naval, în condițiile stabilite
  prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
  ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.
 53. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să
  se desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
  transporturilor și infrastructurii, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
  interne.
 54. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în
  spații închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de
  jocuri.
 55. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul
  jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
  spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14
  zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din
  capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a
  cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000
  de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.
 56. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice,
  operatorii economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să
  asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și
  dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru
  vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al
  ministrului afacerilor interne.
 57. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și
  unităților sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin
  ordinul ministrului sănătății.
 58. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum
  și activități de lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta
  normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,
  antreprenoriatului şi turismului și al ministrului sănătății, în baza căruia își pot
  desfășura activitatea.
 59. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au
  obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre
  a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport
  tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României
  sau a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
  Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o
  răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al
  persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
 60. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
  sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
  ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
 61. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
  tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul
  ministrului sănătății.
 62. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se
  desfășoare numai cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului
  educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.
 63. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a
  activităților didactice și alte activități specifice precum și organizarea și
  desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile
  respectării măsurilor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului educației
  și al ministrului sănătății.
 64. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un
  interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților
  să fie instituită măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru
  elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se
  asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea în condiții de
  carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităților de
  bază.
 65. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a
  talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004
  privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.
 66. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea și
  desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se
  realizează în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor
  Publice și Administrației, al Ministrului Sănătății și al președintelui Autorității
  Naționale Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
 67. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea și
  desfășurarea activității operatorilor de transport pe cablu care deservesc pârtiile
  de schi, se realizează în condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății
  și al Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.
 68. Se propune menținerea obligației de organizare a programului de lucru în
  regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul
  activității permite această desfășurare a muncii.
 69. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se
  poate desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se
  propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către
  angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale,
  indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,
  societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este
  deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu
  un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât personalul să fie împărţit în
  grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin
  o oră.
 70. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe
  ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta
  hotărâre se realizează în maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a
  comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza
  analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a
  municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând
  a fi reevaluate la finalul acesteia.
 71. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti,
  calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența
  cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al
  municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24
  de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
 72. Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifra
  reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de
  referinţă, comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii
  de urgenţă de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor
  de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale
  judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 1600. Cifra comunicată de către
  Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin
  structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru întreaga perioadă
  de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.
 73. La stabilirea incidenței la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau
  în considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a
  persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără
  dizabilități, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele,
  internatele și din spitale.
Citeste și:  Peste 9.000 de cetăţeni ucraineni au intrat sâmbătă în România

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.