Consilier Local din Sâmbăta de Sus, prins de ANI, după ce și-a atribuit imobile prin primărie

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natură administrativă sau avere nejustificată în cazul a 5 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

  1. PASCOTĂ IONEL PETRU – fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Giroc, Judeţul Timiş – AVERE NEJUSTIFICATĂ ŞI SESIZARE PARCHET

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate în cuantum de 296.057,02 lei şi 56.100 euro, între averea dobândită şi veniturile realizate de către PASCOTĂ IONEL PETRU, în perioada 22 iunie 2012 – 22 iunie 2016.

Având în vedere cele de mai sus, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Timişoara, în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate în perioada exercitării funcţiei de către PASCOTĂ IONEL PETRU.

De asemenea, întrucât în declaraţiile de avere depuse în anii 2014, 2015 şi 2016, persoana evaluată nu a declarat veniturile obţinute, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de „fals în declaraţii” în formă continuată, prevăzută de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 35, alin. (1) din acelaşi act normativ.

De asemenea, menţionăm faptul că în data de 13 decembrie 2013, Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul lui PASCOTĂ IONEL PETRU (https://bit.ly/2Xx0pzR). Raportul de evaluare a rămas definitiv şi irevocabil prin Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 878/07.03.2017, persoana evaluată aflându-se sub interdicţia de 3 ani de a mai ocupa o funcţie sau o demnitate publică.

  1. VIŞA IONEL – Primar al comunei Nocrich, Judeţul Sibiu – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar (2016 – 2020), a încheiat un contract individual de muncă privind numirea în funcţia de consilier personal pe fiica sa şi a emis o dispoziţie privind numirea acesteia în cadrul unui proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

  1. CĂLINEL NICOLAE – Viceprimar al comunei Bogaţi, Judeţul Argeş – INCOMPATIBILITATE ŞI SESIZARE PARCHET

În perioada 21 iunie 2012 – 23 mai 2018 a deţinut şi exercitat funcţia de viceprimar simultan cu calitatea de administrator în cadrul unei societăţi comerciale, respectiv cu cea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „Radu cel Mare” Bogaţi (în anul şcolar 2016 – 2017).

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, întrucât în declaraţiile de interese depuse în calitate de viceprimar, persoana evaluată nu a menţionat funcţia de administrator al societăţii comerciale, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Topoloveni, Judeţul Argeş, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de „fals în declaraţii” prevăzută de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009.

  1. ŞTEF DORIN-MARIUS – viceprimar al comunei Livada, Judeţul Arad – INCOMPATIBILITATE

În perioada 21 iulie 2016 – 07 iunie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Livada-Arad, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

  1. FLOREA IOAN – Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Sâmbăta de Sus, Judeţul Braşov – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a iniţiat un proiect de hotărâre, a participat la deliberarea şi adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 26 octombrie 2016, precum şi la dezbaterile care au stat la baza adoptării acesteia, fapt ce a dus la rezolvarea favorabilă a unei cereri prin care solicită analizarea şi rezolvarea favorabilă a unor imobile proprietate personală.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 215/2001, precum şi ale art. 77 din Legea nr. 393/2004.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. PASCOTĂ IONEL PETRU şi FLOREA IOAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

  • art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”;
  • art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I […]”;
  • art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „(1) Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice […]”;
  • art. 46 din Legea nr. 215/2001 potrivit căruia „(1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local […]; (2) Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.”;
  • art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia „(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.