Guvernul vrea să prelungească șomajul tehnic decontat până la finalul lunii martie

Guvernul intenționează să prelungească cu trei luni aplicarea măsurilor prevăzute de OUG 111/2021 – șomajul tehnic decontat – precum și acordarea indemnizației de pandemie pentru profesioniști, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență obținut în exclusivitate de avocatnet.ro. Iar impactul bugetar final va fi de 200 de milioane de lei.

POUG privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 ar trebui adoptat în următoarea perioadă, întrucât prevederile actuale din OUG 111 au o aplicare limitată la 31 decembrie 2021 – proiectul este atașat, alături de nota de fundamentare, la finele articolului.

Concret, până la finalul lunii martie s-ar putea deconta indemnizațiile prevăzute pentru salariații cărora angajatorii le suspendă contractele individuale de muncă din cauza efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2 și tot până atunci s-ar acorda indemnizațiile de pandemie și PFA-urilor și altor profesioniști care realizează venituri și care fac parte din categoriile prevăzute de art. 6 alin (1) din OUG 111/2021, dacă Guvernul va adopta proiectul de OUG.

Prelungirea stării de alertă și menținerea restricțiilor pentru anumite categorii de angajatori și persoane care desfășoară activități în mod independent impune și prelungirea valabilității actelor normative prin care sunt prevăzute măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale, așa cum reiese din nota de fundamentare a proiectului de ordonanță.

Modificarea prevederilor art. 3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, prin includerea ca beneficiari ai indemnizației de 41,5% din câștigul salarial mediu brut și a persoanelor care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021, este o altă măsură vizată de Guvern prin acest proiect.

Impactul bugetar lunar estimat, calculat pentru 32.000 de salariați ale căror contracte de muncă ar putea fi suspendate din cauza efectelor pandemiei este de 72 de milioane de lei, fiind estimată o medie de 2.250 de lei/salariat.

Pentru cele trei luni (ianuarie-martie 2021), Guvernul ia în calcul și 15.000 de profesioniști care vor putea beneficia de o indemnizație medie de 3.147 de lei lunar, cu un impact total pentru cele trei luni de 141,6 milioane de lei.

În total, sprijinul financiar calculat pentru cele trei luni în care s-ar putea aplica aceste măsuri de sprijin este de aproximativ 357,6 milioane de lei, sumă care va fi suportată atât de la bugetul de stat (141,6 mil), cât și de la bugetul asigurărilor pentru șomaj (216 mil).

Guvernul precizează în nota de fundamentare că pot fi recuperate aceste sume în perioadele de relaxare a restricțiilor și se încadrează în bugetul alocat.

Pe lângă utilitatea măsurii nu putem să nu remarcăm și că, prin normele de aplicare care vizează profesioniștii, întreruperea parțială a activității este definită ca fiind „închiderea activității pentru un anumit număr de zile din luna pentru care se solicită indemnizația.” și „cuantumul indemnizației se calculează pentru numărul de zile în care activitatea nu s-a putut desfășura.”, interpretare care nu se regăsește și în cazul suspendării contractelor individuale de muncă din inițiativa angajatorului – conform art. 52 alin (1) lit. c) – care, temporar, are activitatea suspendată, total sau parțial.

De asemenea, din totalul de 357,6 mil. de lei acordate cu titlu de indemnizație pentru ambele categorii, se întorc la bugetul de stat 155,2 mil. de lei (aprox. 43%), din care 96,444 mil de lei în anul 2022 sunt aferente indemnizației acordate angajaților.

Atenție! Prevederile proiectului de OUG vor intra în vigoare după ce Executivul aprobă ordonanța și aceasta e publicată în Monitorul Oficial.

Ordonanță de urgență privind prelungirea acordării măsurilor de protecţie socială prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea art. 3 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 pe teritoriul României, precum şi instituirea stării de alertă, începând cu data de 18 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care a fost prelungită succesiv până în prezent prin hotărâri ale Guvernului adoptate lunar,

luând în considerare hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, în contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice defavorabile, generată de  estimările specialiştilor cu privire la apariţia unui nou val al îmbolnăvirilor cu COVID -19,

în contextul măsurilor adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi angajatorilor, precum și asupra altor categorii de profesioniști care realizează venituri din activități independente sau alte activități care se supun altor reguli decât cele prevăzute în Legea nr. 53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

întrucât actualul context socioeconomic influenţează semnificativ piaţa forţei de muncă şi rata şomajului şi impune prelungirea acordării măsurilor de sprijin pentru consolidarea pieţei muncii, concomitent cu prevenirea creşterii ratei şomajului la nivel naţional, precum şi asigurarea unei surse de venit salariaţilor, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,

ţinând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar putea contribui la scăderea veniturilor din economie concomitent cu creşterea şomajului la nivel naţional şi a riscului de excluziune socială, precum şi la amplificarea decalajului socioeconomic dintre persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 şi restul populaţiei,

având în vedere că prelungirea stării de alertă produce efecte negative asupra raporturilor de muncă ce impun necesitatea reglementării unor măsuri atât pentru protejarea şi sprijinirea angajatorilor, cât şi pentru asigurarea unui nivel de protecţie adecvată angajaţilor,

aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică a populaţiei, precum şi reglementarea unor măsuri de protecţie socială pe perioada stării de alertă decretate.

    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I – (1) Măsurile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se acordă pe perioada stării de alertă, dar nu mai târziu de 31 martie 2022.

(2) Prevederile actelor normative care cuprind dispoziţii ce privesc aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 se aplică în continuare, pe toată perioada prevăzută la alin. (1).

(3) Indemnizația prevăzută la art. 1 și art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 până la aprobarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se raportează la nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021. După aprobarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, indemnizația se va calcula în raport cu nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de aceasta.

Art. II – Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modficările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al Romîniei, Partea I nr. 720 din 10 august 2020, se modifică și va avea următorul cuprins:

” (1) În cazul reducerii timpului de muncă şi/sau a veniturilor realizate, determinată de situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), pe perioada stabilită potrivit aceluiaşi alineat, beneficiază, la cerere, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară în cuantum de 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 nr. 16/2021 persoanele care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, precum și persoanele care au beneficiat de indemnizația prevăzută de art. 6 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecție socială a angajaților și a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Art. III – Indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, până la aprobarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022 se raportează la nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 16/2021. După aprobarea legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022, indemnizația se va calcula în raport cu nivelul câștigului salarial mediu brut prevăzut de aceasta.

PRIM MINISTRU

NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Sursa: avocatnet.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.