Primăria a lansat în dezbatere publică regulamentul pentru reabilitarea fațadelor

Primăria Municipiului Brașov a lansat în dezbatere publică proiectul Regulamentului de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele de acțiune prioritară în Municipiul Brașov, care conține lista facilităților pentru cei care își reabilitează fațadele clădirilor, dar și sancțiunile pentru cei care își lasă clădirile neîngrijite. Alături de regulament, Municipalitatea le propune brașovenilor și Programul multianual pentru realizarea lucrărilor de intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală din zonele de acțiune prioritară ale Municipiului Brașov, care stabilește zonele prioritare de intervenție, obligațiile Municipalității și ale proprietarilor, precum și modul în care Fundația Monumentelor, înființată de Consiliul Local în luna februarie, va administra acest program.

„Farmecul Brașovului depinde în mod direct și de felul în care arată fațadele din centrul istoric. Din păcate avem încă multe clădiri care necesită intervenții, dar vestea bună pe care brașovenii o au, începând de astăzi, este că punem în dezbatere publică Regulamentul de reabilitare a fațadelor istorice. Acest regulament va fi în dezbatere publică până pe 31 mai. Vă invit pe toți să trimiteți sugestii și propuneri de îmbunătățire și este primul pas pentru a face funcțională fundația de reabilitare a monumentelor istorice. Este modelul pe care îl copiem de la alte municipalități din România, model care a fost aplicat și care vine nu doar cu instrumente financiare pentru proprietari, ci și cu posibilitatea de a interveni și a recupera cheltuielile cu lucrările executate în anii următori. Ne dorim să avem un Brașov mândru. Pentru aceasta trebuie să avem un centru curat, un centru renovat, un centrul cu fațade înnoite “, a declarat primarul Allen Coliban.

Cele mai importante  prevederi cuprinse în acest ghid sunt cele referitoare la modul în care Primăria Brașov va cofinanța lucrările de reabilitare, precum și care sunt facilitățile pe care Municipalitatea le acordă celor care fac astfel de lucrări.

Citeste și:  Proiect interjudeţean de mobilitate cicloturistică între judeţele Covasna - Braşov - Sibiu

În ceea ce privește finanțarea de la bugetul local, aceasta poate varia între 50 și 100%, iar în anumite situații, când proprietarii nu își reabilitează clădirile, Primăria va realiza lucrările și va recupera banii de la proprietari.

Sprijinul financiar al Primăriei Brașov va fi acordat în următoarele situații:

  1. Pentru imobilele în care proprietarii și-au dat acordul pentru realizarea și finanțarea lucrărilor de intervenție, la cererea acestora, Municipiul poate cofinanța 50% din valoarea execuției lucrărilor, sub formă de grant (nerambursabil);
  2. Pentru proprietarii care fac dovada că realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie și sunt în imposibilitate de a asigura sumele ce le revin, la cererea acestora, Municipiul Brașov poate prelua integral cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului, ca măsură de protecţie socială. Analiza situației proprietarului se face pe baza anchetei sociale, iar recuperarea sumei avansate de Municipiul Brașov din bugetul local se face prin aplicarea taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor;
  3. Pentru proprietarii care sunt în imposibilitate de a asigura cota ce le revine de 50 % din costul lucrărilor de intervenție pe durata execuției lucrărilor, la cererea acestora, Municipiul poate prelua cheltuielile aferente lucrărilor de intervenţie corespunzătoare cotei proprietarului. Suma asigurată astfel de municipalitate va fi recuperată de la proprietar fie integral, până la terminarea lucrărilor, fie parțial până la finalizarea lucrărilor și parțial prin aplicarea taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu constituirea dreptului de creanţă în favoarea municipalității, până la stingerea datoriei.
  4. Dacă lucrările de intervenţie fie nu au fost executate, fie au fost începute dar nu au fost finalizate, ori dacă proprietarii refuză executarea lucrărilor de intervenţie notificate, Municipiul poate prelua executarea lucrărilor de intervenție în numele şi pe cheltuiala proprietarilor (primarul solicită Consiliului Local aprobarea executării lucrărilor de intervenţie de către autoritatea administraţiei publice locale) cu condiţia constituirii dreptului de creanţă şi a recuperării cheltuielilor până la data recepţiei finale a lucrărilor de intervenţie executate.
  5. Pentru imobilele aflate în proprietatea Municipiului administrate de societatea comercială RIAL SRL, din subordinea Consiliului Local Brașov, Municipiul acoperă integral cheltuielile pentru execuția lucrărilor de intervenție.
Citeste și:  Bright Sky RO, aplicația mobilă care sprijină victimele violenței domestice

Regulamentul propune o serie de facilități pentru cei care execută lucrările de reabilitare a fațadelor, respectiv:

  1. certificatul de urbanism si autorizația de construire pentru executarea lucrărilor de intervenție sunt scutite de taxă și se eliberează în regim de urgență, în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării;
  2. autorizația de construire se emite fără prezentarea extrasului de plan cadastral şi a extrasului de carte funciară de informare;
  3. pentru intervențiile care nu au nevoie de autorizație de construcție, deoarece nu se aduc modificări structurii și aspectului clădirii, se emit cu titlu gratuit acordul primarului şi avizul tehnic prealabil al arhitectului șef;
  4. scutirea de la virarea cotei de 0,7% şi a cotei de 0,1%, după caz, către Inspectoratul de Stat în Construcții, precum şi a cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, din cheltuielile cu lucrările de intervenție;
  5. scutirea de la plata impozitului pe clădiri pentru o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere din 1 ianuarie a anului următor celui în care se efectuează recepția la terminarea lucrărilor, conform Hotărârii Consiliului Local emisă în condițiile legii. Scutirea de impozit nu se aplică la lucrări de mică intervenție, care sunt lucrări de întreținere curentă a clădirilor.

Pe de altă parte, prin regulament sunt impuse și sancțiuni pentru cei care refuză să execute lucrări de reabilitare a fațadelor în urma notificărilor primite din parte primăriei.

Citeste și:  Administraţia judeţeană a votat proiectele care vor fi depuse în cadrul PNRR, în perioada următoare

Astfel, în cazul în care proprietarii notificați nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin sau realizează necorespunzător lucrările de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor, la expirarea termenului de realizare a lucrărilor menționat în Notificare (12 luni de la primirea Notificării), situația se consemnează într-un Proces verbal de constatare și se aplică următoarele contracvenții și sancțiuni:

a) dacă proprietarii de clădiri notificați nu contractează proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie, în condiţiile legii, sunt sancționați cu amendă de la 5.000 lei la 8.000 lei; Amenda este aplicată de Poliția Locală Brașov sau de persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de Primăria Municipiului Brașov.

b) dacă proprietarii de clădiri notificați nu organizează recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi recepţia finală la sfârşitul perioadei de garanţie de 5 ani şi nu completează cartea tehnică a construcţiei cu documentele aferente lucrărilor de intervenţie executate, obligaţiilor sunt sancționați cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei. Amenda este aplicată de Poliția Locală Brașov sau de persoanele cu atribuţii de control anume împuternicite de Primăria Municipiului Brașov

Pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Brașov se aplică impozitul pe clădire majorat cu 500 %. Starea clădirilor este constatată de Poliția Locală Brașov și majorarea impozitului este aplicată de Direcția Fiscală Brașov.

Până în 31 mai, brașovenii vor putea transmite propuneri pentru completarea sau modificarea regulamentului și programului multianual, astfel încât Consiliul Local să poată aproba cea mai bună variantă pentru ca acest program să fie unul de succes, iar imaginea zonei istorice și a celorlate zone valoroase din punct de vedere arhitectonic să fie mult mai bună.

Allen Coliban:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.